Advokatbyrån Novum

Advokatjour - 073-313 33 15

På din sida för din rätt. Firmans sex advokater och tre biträdande jurister har särskild kompetens inom affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, samt skatterätt- och taxeringsprocesser. Erfarenheten visar att det är viktigt att ha ordning på de familjerättsliga förhållandena för att livet ska fungera optimalt. Det gäller både för dig som är anställd och för dig som driver företag. Därför har vi medarbetare på våra kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro som behärskar såväl familjens som företagets juridik och ekonomi. Därtill har vi stor erfarenhet av brottmål både som biträde för brottsoffer och som försvarare. Rätt på alla sätt!

Från den 1 september byter Advokatfirman Landerdahl & Partners namn och blir Advokatbyrån Novum. Vi sitter i kontorsgemenskap med Advokat Göran Landerdahl.

Kontakta oss för information och tidsbokning!

010-110 23 39