Medarbetare

Advokatbyrån Novum har idag sex advokater, två biträdande jurister och fyra administratörer. Tillsammans fyller vi en bred kompetens inom de flesta av rikets rättsområden med fördjupad kompetens inom bland annat brottmål, familjerätt, affärsrätt och fel i fastighet. Samtliga jurister bemannar samtliga kontor utefter kundens eller klientens behov. Genom att klicka på en medarbetare kan du läsa mer om just dennes kompetensområden, och du är alltid välkommen att kontakta administrationen via vår växel för att få mer information om vem hos oss så som kan hjälpa dig. Vi står alltid på din sida för din rätt.