Om Novum

Även om namnet är ganska nytt så har byrån funnits länge. Advokatfirman Landerdahl AB startades 1991 i Västerås av advokat Göran Landerdahl. Sedan dess har vi vuxit och heter idag Advokatbyrån Novum AB med kontor i Västerås, Eskilstuna och Örebro.

Firman ägs idag av advokaterna Catharina Wallérion, Erika Lindquist, Eva Engström och Björn Molander.  Förutom dessa så finns även advokat  Mathias Wenngren och Hozan Feyzi samt biträdande juristerna Eva Salonen och Paulina Asplund med i vårt juridiska team. Tillsammans täcker vi ett stort område med fördjupade kunskaper och specialisering kring bland annat fastighetsrätt, familjerätt, brottmål, skattefrågor, bolagsrätt, migrationsrätt och myndighetsingripanden.

Följ oss i sociala medier

Facebook

Instagram

LinkedIn

Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning inom de flesta av Sveriges rättsområden. För att se vem som arbetar med vad går det bra att klicka på bilderna på vår personal. Det går även bra att läsa mer om vad vi erbjuder genom att följa länken.

Verksamhetsområde 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Verksamhetsområde 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Verksamhetsområde 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Fastighetsrätt

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret…

Vårdnad och umgänge

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. Vårdnad handlar om vem som har det juridiska ansvaret och som får ta de juridiska besluten kring ett barn. medan umgänget reglerar hur barnet skall vistas hos respektive förälder. I samband med en skilsmässa eller separation blir det ofta diskussioner kring vem som ska ha barnen boende hos sig och vems adress barnen skall stå skrivet på. Får barnen välja hur de ska bo… 

Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist hjälper vi dig att göra en juridisk tolkning av problemet utifrån vad lagen och andra rättskällor föreskriver…

Kontakta oss