Advokatbyrån Novum


På din sida för din rätt

Advokatbyrån Novum

På din sida för din rätt. Firmans sex advokater och två biträdande jurister har särskild kompetens inom affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, samt skatterätt- och taxeringsprocesser. Erfarenheten visar att det är viktigt att ha ordning på de familjerättsliga förhållandena för att livet ska fungera optimalt.

Det gäller både för dig som är anställd och för dig som driver företag. Därför har vi medarbetare på våra kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro som behärskar såväl familjens som företagets juridik och ekonomi. Därtill har vi stor erfarenhet av brottmål både som biträde för brottsoffer och som försvarare. Rätt på alla sätt!

Telefonnummer 010-110 23 39

Advokatjour 073-313 33 15

Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning inom de flesta av Sveriges rättsområden. För att se vem som arbetar med vad går det bra att klicka på bilderna på vår personal. Det går även bra att läsa mer om vad vi erbjuder genom att följa länken.

Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat

Fastighetsrätt

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret…

Vårdnad och umgänge

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. Vårdnad handlar om vem som har det juridiska ansvaret och som får ta de juridiska besluten kring ett barn. medan umgänget reglerar hur barnet skall vistas hos respektive förälder. I samband med en skilsmässa eller separation blir det ofta diskussioner kring vem som ska ha barnen boende hos sig och vems adress barnen skall stå skrivet på. Får barnen välja hur de ska bo…

Företag

Avtalsgranskning & Aktieägaravtal

Såväl företaget som företagets ägare behöver ibland få en genomgång av den juridiska verkligheten. Vi erbjuder att göra såväl heltäckande som mer begränsade insatser för att ”känna av” hur statusen är på gällande avtal m.m.

På Novum har vi jurister med mångårig erfarenhet av företagsjuridik, avtal och due diligence…

Skattetvister & ekobrott

Skattetvister och ekobrott är något som kan få allvarliga konsekvenser även om du har haft för avsikt att göra rätt. Även om du anlitar en bokföringsbyrå för att sköta din bokföring och deklarationer, så ligger det slutgiltiga huvudansvaret på dig som ägare eller bolagsman. 

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska…

Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist hjälper vi dig att göra en juridisk tolkning av problemet utifrån vad lagen och andra rättskällor föreskriver…

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.