Advokatbyrån Novum


På din sida för din rätt

Advokatbyrån Novum

På Advokatbyrån Novum är vi sex advokater och två biträdande jurister med särskild kompetens inom affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål både som försvarare och som målsägandebiträde, ekonomisk familjerätt i bland annat dödsbo och bodelning, vårdnadsfrågor, fastighetsrätt samt skatterätt- och taxeringsprocesser. Erfarenheten visar att det är viktigt att ha ordning på de familjerättsliga förhållandena för att livet ska fungera optimalt. Det gäller både för dig som är privatperson eller företagare, anställd eller arbetsgivare. Därför har vi medarbetare på våra kontor i  

Eskilstuna, Västerås och Örebro som behärskar såväl familjens som företagets juridik och ekonomi. Samtliga av våra jurister  arbetar gränsöverskridande mellan våra olika städer vilket innebär att du som klient alltid kan få hjälp av den jurist eller advokat som är bäst lämpad för just ditt ärende, på ett kontor nära dig.   Du är alltid välkommen att kontakta oss för att så hjälper vi dig att boka in ett möte med en jurist som arbetar med just dina frågor. 

Vi står på din sida för din rätt!

Telefonnummer 010-110 23 39

Advokatjour 073-313 33 15

Våra verksamhetsområden

Vi erbjuder juridisk hjälp och rådgivning inom de flesta av Sveriges rättsområden. För att se vem som arbetar med vad går det bra att klicka på bilderna på vår personal. Det går även bra att läsa mer om vad vi erbjuder genom att följa länken.

Biträdande jurist eller advokat sökes

Advokatbyrån Novum söker en ambitiös och driven jurist eller advokat som sätter klienten i fokus och värdesätter kvalitet i utfört arbete. Samtidigt som det är viktigt att vara självständig i sitt arbete värdesätter vi att du är en teamplayer som bidrar till byråns gemenskap.

Arbetet innefattar bland annat att biträda advokatbyråns advokater inom samtliga ämnesområden samt att självständigt, under överinseende av advokat, handlägga egna ärenden och förordnanden och processa i domstol.

Huvudsakliga arbetsplats för tjänsten är inledningsvis i Västerås, men arbetsresor till våra övriga kontor i Eskilstuna och Örebro förekommer.

Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Meriterande
– Erfarenhet av arbete hos advokatbyrå eller domstol.
– Erfarenhet av juridiskt arbete, processerfarenhet och arbete med egna klientuppdrag.
– Språkkunskaper utöver Svenska och Engelska

Juristexamen är ett krav.

 

Vid intresse skicka in ditt CV samt personliga brev till

Privat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat verksamhetsområde 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Företag verksamhetsområde 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer blandit auctor porttitor. Cras sodales tellus ut erat porttitor bibendum. Fusce aliquam ultricies libero ut pharetra.

Privat

Fastighetsrätt

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att…

Vårdnad och umgänge

Det är skillnad på vårdnad och umgänge. Vårdnad handlar om vem som har det juridiska ansvaret och som får ta de juridiska besluten kring ett barn. medan umgänget reglerar…

Företag

Avtalsgranskning & Aktieägaravtal

Såväl företaget som företagets ägare behöver ibland få en genomgång av den juridiska verkligheten. Vi erbjuder…

Skattetvister & ekobrott

Skattetvister och ekobrott är något som kan få allvarliga konsekvenser även om du har haft för avsikt att göra rätt. Även om du

Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist…

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

Veckans advokatfråga

Fråga

Min dotters mamma och jag är skilda och jag har dottern varannan vecka. Vid den senaste överlämningen sa mamman att hon ska börja kräva underhåll av mig eftersom jag tjänar mycket mer än henne. Stämmer det att hon kan tvinga mig att betala underhåll för dottern trots att jag har dottern varannan vecka?

Svar

Utgångspunkten är att förutsättningar för underhållsbidrag inte föreligger om barnet har växelvist boende hos båda sina föräldrar. Däremot har Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2013 s. 955 konstaterat ett undantag som medför att den ena föräldern, trots barnets växelvisa boende, kan åläggas att betala underhållsbidrag om föräldern anses försumma sin underhållsskyldighet. Detta eftersom föräldrar enligt lag ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, det är främst föräldrarnas ekonomiska förmåga som bestämmer underhållsskyldighetens omfattning.

I rättsfallet konstaterar Högsta domstolen att rekvisitet försummar även kan omfatta en försummelse som är helt klanderfri. Vidare konstaterar domstolen att ett barn kan kräva större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förhållanden är och en central princip är att barnet ska ha likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Med andra ord ska barnet ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, och detta gäller även när barnet bor växelvist oavsett vilken förälders vecka det är. Således kan en förälder vara försumlig, trots att den fullgör sin underhållsskyldighet under veckorna den har barnet, om barnet inte får det underhåll den är berättigad till under andra förälderns veckor. Svaret på din fråga är alltså att du under vissa omständigheter kan bli skyldig att betala underhållsbidrag för din dotter trots hennes växelvisa boende.