Våra arbetsområden

På din sida för din rätt. Firmans sex advokater och två biträdande jurister har särskild kompetens inom affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, samt skatterätt- och taxeringsprocesser. Erfarenheten visar att det är viktigt att ha ordning på de familjerättsliga förhållandena för att livet ska fungera optimalt.

Det gäller både för dig som är anställd och för dig som driver företag. Därför har vi medarbetare på våra kontor i Eskilstuna, Västerås och Örebro som behärskar såväl familjens som företagets juridik och ekonomi. Därtill har vi stor erfarenhet av brottmål både som biträde för brottsoffer och som försvarare. Rätt på alla sätt!

Privat

Arvsrätt

Så länge en person är vid god hälsa, sina sinnes fulla bruk och i livet så kan man välja själv hur man vill spendera sina

Läs mer   

Avtal

Ett avtal mellan två eller flera personer kan tyckas vara väldigt enkelt. Man skriver ner vad man är överens om och samtliga skriver under. Men

Läs mer   

Bodelning

En bodelning ska göras vid dödsfall, skilsmässa, separation; och kan även göras under bestående äktenskap. Vid bodelning mellan sambor så är det enligt huvudregeln endast

Läs mer   

Brottmål

Oavsett om du är den som blir utsatt för, blir misstänkt för eller utför en brottslig handling så har du möjlighet till stöd. Om handlingen

Läs mer   

Dödsbo

Hur fördelas arvet? Vem får ärva? Kan man göra någon arvslös? I ett dödsbo kan frågorna vara många. När någon avlider så omvandlas alla dennes

Läs mer   

Entreprenadtvister

Entreprenadrätt, också kallat entreprenadjuridik, styr frågorna gällande entreprenader. När du anlitar ett företag för att bygga ett hus, en pool, ett garage, byta tak eller

Läs mer   

Fastighetsrätt Eskilstuna

Behöver du hjälp med fastighetsrelaterade ärenden? Vi finns här för att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsrätt i Eskilstuna till både företag och

Läs mer   

Fastighetsrätt Örebro

Novum är en väletablerad advokatbyrå med expertis inom fastighetsrätt i Örebro . Med erfaren personalstyrka och bred kompetens inom många rättsområden kan vi erbjuda professionell

Läs mer   

Fastighetsrätt Västerås

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsjuridik till både privatpersoner och företag. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom fastighetsrätt i Västerås  kan

Läs mer   

Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringars uppkomst, innehåll och upphörande behandlas. Den beskriver det rättsliga förpliktade fordringsförhållandet mellan två eller flera parter. Parterna kan vara

Läs mer   

Hyresrätt

Idag finns många olika former för boenden och lokaler. Den som inte har möjligheten eller viljan att äga, kan hyra från någon. Du kan hyra

Läs mer   

Migrationsrätt

Att ensam navigera rätt inom byråkratiska rättsprocesser när man är ny i Sverige är inte lätt. På Advokatbyrån Novum har vi advokater och jurister specialiserade

Läs mer   

Offentlig auktion

En fastighet kan ägas av flera personer gemensamt. Var och en äger då en andel av fastigheten.  Om inget avtalats mellan delägarna gäller reglerna i

Läs mer   

Samborätt

Att vara sambo är att leva tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att faktiskt vara gift. Två stora skillnader är vad som sker dagen en av

Läs mer   

Socialrätt

Socialtjänsten i en kommun har ansvaret att sörja för att barn och unga samt andra med behov av stöd och hjälp får det. Lagen ger kommunerna rätt att tvångsvis ingripa i

Läs mer   

Tvister

Tvister, eller tvistemål, uppstår när två eller flera parter, privatpersoner eller företag, ser olika på en fråga, en händelse eller ett agerande. Det finns många

Läs mer   

Underhåll

Det är skillnad på underhållsbidrag och underhållsstöd. Underhåll, eller underhållsbidrag, för barn är ett ekonomiskt stöd som utbetalas från en vårdnadshavare. Bidraget skall gå till

Läs mer   

Vårdnad & umgänge

Barn har grundläggande rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Det är barnets vårdnadshavare, vanligen föräldrarna, som har det yttersta ansvaret för att barnets behov

Läs mer   

Företag

Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist hjälper

Läs mer   

Arbetsrätt

Arbetsrätt är grunden i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. En föränderlig arbetsmarknad och en lägre anslutningsgrad till fackförbunden, har inneburit en större komplexitet på arbetsmarknaden.

Läs mer   

Arbetstillstånd

Planerar ert företag att anställa personal från ett land utanför EU? I så fall kan vi hjälpa till med hela processen. Det finns flera kriterier

Läs mer   

Delägartvister

När två eller flera parter bildar bolag tillsammans har de som oftast en gemensam vision. Med tiden kan påverkas av faktorer som marknadsförändringar, privatlivet och

Läs mer   

Entreprenadtvister

Entreprenadrätt, också kallat entreprenadjuridik, styr frågorna gällande entreprenader. När du anlitar ett företag för att bygga ett hus, en pool, ett garage, byta tak eller

Läs mer   

Fastighetsrätt Eskilstuna

Behöver du hjälp med fastighetsrelaterade ärenden? Vi finns här för att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsrätt i Eskilstuna till både företag och

Läs mer   

Fastighetsrätt Örebro

Novum är en väletablerad advokatbyrå med expertis inom fastighetsrätt i Örebro . Med erfaren personalstyrka och bred kompetens inom många rättsområden kan vi erbjuda professionell

Läs mer   

Fastighetsrätt Västerås

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsjuridik till både privatpersoner och företag. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom fastighetsrätt i Västerås  kan

Läs mer   

Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringars uppkomst, innehåll och upphörande behandlas. Den beskriver det rättsliga förpliktade fordringsförhållandet mellan två eller flera parter. Parterna kan vara

Läs mer   

Privat försvar

Om någon begår eller misstänks för en brottslig handling där påföljden vid en fällande dom inte innebär en frihetsberövande påföljd blir du endast beviljad en

Läs mer   

Tvister

Tvister, eller tvistemål, uppstår när två eller flera parter, privatpersoner eller företag, ser olika på en fråga, en händelse eller ett agerande. Det finns många

Läs mer   
Privat

Fastighetsrätt Eskilstuna

Behöver du hjälp med fastighetsrelaterade ärenden? Vi finns här för att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsrätt i Eskilstuna till både företag och

Läs mer   

Fastighetsrätt Västerås

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsjuridik till både privatpersoner och företag. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom fastighetsrätt i Västerås  kan

Läs mer   

Socialrätt

Socialtjänsten i en kommun har ansvaret att sörja för att barn och unga samt andra med behov av stöd och hjälp får det. Lagen ger kommunerna rätt att tvångsvis ingripa i

Läs mer   

Tvister

Tvister, eller tvistemål, uppstår när två eller flera parter, privatpersoner eller företag, ser olika på en fråga, en händelse eller ett agerande. Det finns många

Läs mer   

Vårdnad & umgänge

Barn har grundläggande rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Det är barnets vårdnadshavare, vanligen föräldrarna, som har det yttersta ansvaret för att barnets behov

Läs mer   

Underhåll

Det är skillnad på underhållsbidrag och underhållsstöd. Underhåll, eller underhållsbidrag, för barn är ett ekonomiskt stöd som utbetalas från en vårdnadshavare. Bidraget skall gå till

Läs mer   

Samborätt

Att vara sambo är att leva tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att faktiskt vara gift. Två stora skillnader är vad som sker dagen en av

Läs mer   

Offentlig auktion

En fastighet kan ägas av flera personer gemensamt. Var och en äger då en andel av fastigheten.  Om inget avtalats mellan delägarna gäller reglerna i

Läs mer   

Migrationsrätt

Att ensam navigera rätt inom byråkratiska rättsprocesser när man är ny i Sverige är inte lätt. På Advokatbyrån Novum har vi advokater och jurister specialiserade

Läs mer   

Hyresrätt

Idag finns många olika former för boenden och lokaler. Den som inte har möjligheten eller viljan att äga, kan hyra från någon. Du kan hyra

Läs mer   

Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringars uppkomst, innehåll och upphörande behandlas. Den beskriver det rättsliga förpliktade fordringsförhållandet mellan två eller flera parter. Parterna kan vara

Läs mer   

Fastighetsrätt Örebro

Novum är en väletablerad advokatbyrå med expertis inom fastighetsrätt i Örebro . Med erfaren personalstyrka och bred kompetens inom många rättsområden kan vi erbjuda professionell

Läs mer   

Entreprenadtvister

Entreprenadrätt, också kallat entreprenadjuridik, styr frågorna gällande entreprenader. När du anlitar ett företag för att bygga ett hus, en pool, ett garage, byta tak eller

Läs mer   

Dödsbo

Hur fördelas arvet? Vem får ärva? Kan man göra någon arvslös? I ett dödsbo kan frågorna vara många. När någon avlider så omvandlas alla dennes

Läs mer   

Brottmål

Oavsett om du är den som blir utsatt för, blir misstänkt för eller utför en brottslig handling så har du möjlighet till stöd. Om handlingen

Läs mer   

Bodelning

En bodelning ska göras vid dödsfall, skilsmässa, separation; och kan även göras under bestående äktenskap. Vid bodelning mellan sambor så är det enligt huvudregeln endast

Läs mer   

Avtal

Ett avtal mellan två eller flera personer kan tyckas vara väldigt enkelt. Man skriver ner vad man är överens om och samtliga skriver under. Men

Läs mer   

Arvsrätt

Så länge en person är vid god hälsa, sina sinnes fulla bruk och i livet så kan man välja själv hur man vill spendera sina

Läs mer   
Företag

Fastighetsrätt Eskilstuna

Behöver du hjälp med fastighetsrelaterade ärenden? Vi finns här för att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsrätt i Eskilstuna till både företag och

Läs mer   

Fastighetsrätt Västerås

Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsjuridik till både privatpersoner och företag. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom fastighetsrätt i Västerås  kan

Läs mer   

Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist hjälper

Läs mer   

Delägartvister

När två eller flera parter bildar bolag tillsammans har de som oftast en gemensam vision. Med tiden kan påverkas av faktorer som marknadsförändringar, privatlivet och

Läs mer   

Arbetstillstånd

Planerar ert företag att anställa personal från ett land utanför EU? I så fall kan vi hjälpa till med hela processen. Det finns flera kriterier

Läs mer   

Arbetsrätt

Arbetsrätt är grunden i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. En föränderlig arbetsmarknad och en lägre anslutningsgrad till fackförbunden, har inneburit en större komplexitet på arbetsmarknaden.

Läs mer   

Tvister

Tvister, eller tvistemål, uppstår när två eller flera parter, privatpersoner eller företag, ser olika på en fråga, en händelse eller ett agerande. Det finns många

Läs mer   

Privat försvar

Om någon begår eller misstänks för en brottslig handling där påföljden vid en fällande dom inte innebär en frihetsberövande påföljd blir du endast beviljad en

Läs mer   

Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringars uppkomst, innehåll och upphörande behandlas. Den beskriver det rättsliga förpliktade fordringsförhållandet mellan två eller flera parter. Parterna kan vara

Läs mer   

Fastighetsrätt Örebro

Novum är en väletablerad advokatbyrå med expertis inom fastighetsrätt i Örebro . Med erfaren personalstyrka och bred kompetens inom många rättsområden kan vi erbjuda professionell

Läs mer   

Entreprenadtvister

Entreprenadrätt, också kallat entreprenadjuridik, styr frågorna gällande entreprenader. När du anlitar ett företag för att bygga ett hus, en pool, ett garage, byta tak eller

Läs mer   

Kontakta oss