Underhåll

Det är skillnad på underhållsbidrag och underhållsstöd. Underhåll, eller underhållsbidrag, för barn är ett ekonomiskt stöd som utbetalas från en vårdnadshavare. Bidraget skall gå till barnet och är menat att hjälpa till att bekosta barnets kostnader och möjliggöra liknande förutsättningar oberoende på vem av föräldrarna barnet befinner sig med.

Även underhåll för maka kan bli aktuellt. På advokatfirman har vi flera jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad. boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten. 

Underhållsbidrag för barn

I samband med att föräldrar separerar blir det i många fall aktuellt att reglera barnets underhåll. 

Barn har behov som föräldrarna är skyldiga att tillgodose. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med har en skyldighet att se till att barnet får ett underhållsbidrag varje månad. Även om barnen bor växelvis halva tiden var så kan den ena föräldern få betala underhåll om de ekonomiska förutsättningarna är hos de båda föräldrarna skiljer sig mycket. Många barn går miste om att få ett högre underhåll än vad de har rätt till. Underhållsbidraget är oftast högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Ett barn har rätt till underhållsbidrag fram till 21 års ålder i det fall hen fortfarande studerar. Vi har jurister som kan hjälpa dig med att räkna ut ert barns rätt till underhållsbidrag.

På advokatfirman har vi flera jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten.

Underhållsbidrag för vuxen

Något som inte är lika vanligt i Sverige som det är på amerikanska filmer är just underhåll efter äktenskapsskillnad. Det betyder dock inte att det är obefintligt. Även i Sverige kan du ha rätt till underhåll efter en skilsmässa. Det finns en del kriterier som behöver uppfyllas, men om den ena parten till största del har varit hemma och tagit hand om hemmet och familjen medan den andra har utbildat sig och arbetat sig uppåt, och skilsmässan sker när faktorer som ålder, utbildning m.m. försvårar för den ena partens möjligheter till anställning kan underhåll bli ett faktum.

På advokatfirman har vi flera jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten.

Underhållsbidrag för barn

I samband med att föräldrar separerar blir det i många fall aktuellt att reglera barnets underhåll. 

Barn har behov som föräldrarna är skyldiga att tillgodose. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med har en skyldighet att se till att barnet får ett underhållsbidrag varje månad. Även om barnen bor växelvis halva tiden var så kan den ena föräldern få betala underhåll om de ekonomiska förutsättningarna är hos de båda föräldrarna skiljer sig mycket. Många barn går miste om att få ett högre underhåll än vad de har rätt till. Underhållsbidraget är oftast högre än vad Försäkringskassan betalar ut i underhållsstöd. Ett barn har rätt till underhållsbidrag fram till 21 års ålder i det fall hen fortfarande studerar. Vi har jurister som kan hjälpa dig med att räkna ut ert barns rätt till underhållsbidrag.

På advokatfirman har vi flera jurister som har specialiserat sig på frågor kring vårdnad, boende och umgänge samt arbete inom den ekonomiska familjerätten.

Underhållsbidrag för vuxen

Något som inte är lika vanligt i Sverige som det är på amerikanska filmer är just underhåll efter äktenskapsskillnad. Det betyder dock inte att det är obefintligt. Även i Sverige kan du ha rätt till underhåll efter en skilsmässa. Det finns en del kriterier som behöver uppfyllas, men om den ena parten till största del har varit hemma och tagit hand om hemmet och familjen medan den andra har utbildat sig och arbetat sig uppåt, och skilsmässan sker när faktorer som ålder, utbildning m.m. försvårar för den ena partens möjligheter till anställning kan underhåll bli ett faktum.

 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej

Jag har ett barn tillsammans med en annan och barnet bor på heltid hos mig. Jag har försökt få underhåll utbetalt för barnet men han vägrar att betala underhåll. Vad kan jag göra?

SVAR  


Hej

Du får vända dig till Försäkringskassan och få underhållet utbetalt via dem via underhållsstöd. De gör då en utredning av pappans ekonomiska förmåga att betala underhåll. Du kommer dock att få lagstadgat belopp, för närvarande 1 573 kronor per månad om barnet är under 11 år. Är barnet mellan 11 – 14 har beloppet höjts till 1 723 kronor per månad. Efter det att barnet har fyllt 15 år är det månatliga beloppet 2 073 kronor per månad. Beloppen är gällande 2019.