Tvister

Tvister, eller tvistemål, uppstår när två eller flera parter, privatpersoner eller företag, ser olika på en fråga, en händelse eller ett agerande. Det finns många olika saker som kan få människor osams, vilket då kanske leder till en rättslig tvist där ena parten stämmer den andra. Våra erfarenheter visar att den juridiska handläggningen och processföringen kring tvistemål har blivit allt mer komplex.

På Advokatbyrån Novum har vi jurister med omfattande kunskap och erfarenheter inom en rad olika områden där tvister uppstår. Detta oavsett om det sker inom det privata eller i affärsvärlden.  

Tvister

Det finns många olika saker som kan få människor osams, vilket då kanske leder till en rättslig tvist där ena parten stämmer den andra. På Advokatbyrån Novum har vi jurister med omfattande kunskap och erfarenheter inom en rad olika områden där tvister uppstår.

Följ länken för att läsa om vår olika områden där tvist uppstått eller är på väg att uppstå.

Finansiering i tvistemål

I merparten av tvistemål kan du belasta rättsskyddsdelen i din hemförsäkring förutsatt att du har haft den obruten de senaste två åren. Beroende på tvisten art så finns även andra kriterier som behöver uppfyllas. Prata med din jurist om vad som gäller för just dig i ditt ärende. Rättsskydd gäller vanligen inte om tvisten avser tvist mellan parter i samband med separation eller vid ansökan om verkställighet av dom i vårdnadsmål.

Läs mer här

Tvister

Det finns många olika saker som kan få människor osams, vilket då kanske leder till en rättslig tvist där ena parten stämmer den andra. På Advokatbyrån Novum har vi jurister med omfattande kunskap och erfarenheter inom en rad olika områden där tvister uppstår.

Följ länken för att läsa om vår olika områden där tvist uppstått eller är på väg att uppstå.

 

Finansiering i tvistemål

I merparten av tvistemål kan du belasta rättsskyddsdelen i din hemförsäkring förutsatt att du har haft den obruten de senaste två åren. Beroende på tvisten art så finns även andra kriterier som behöver uppfyllas. Prata med din jurist om vad som gäller för just dig i ditt ärende. Rättsskydd gäller vanligen inte om tvisten avser tvist mellan parter i samband med separation eller vid ansökan om verkställighet av dom i vårdnadsmål.

Läs mer här 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Jag och mitt ex kan inte komma överens om hur vi ska ha det med barnen och jag funderar därför på att inleda en tvist om det i tingsrätten. Men jag är orolig över kostnaderna och undrar om det går att finansiera en sådan tvist på något sätt. Eller måste man betala allt själv? 

SVAR


Hej

Det finns två sätt att få hjälp med finansieringen av en tvist om gemensamma barn. I första hand ska man använda sitt rättsskydd som alla har i sin hemförsäkring. Dock har försäkringsbolagen två villkor för att man ska få belasta sitt rättsskydd. Det första är att man måste ha haft sin hemförsäkring i minst två år innan utan avbrott vid tidpunkten för tvistens uppkommande. Sedan måste man ha varit skild, alternativt separerad, under minst ett år innan tidpunkten för tvistens uppkommande. Om du varit gift räknas den tiden från dagen då tingsrätten meddelade dom på äktenskapsskillnad. I rättsskyddet finns en självrisk som oftast ligger på 20 eller 25% av kostnaderna. Det är den del som man ska betala själv.

Om man inte kan använda sitt rättsskydd finns en möjlighet att ansöka om rättshjälp vilket innebär att man, under vissa förutsättningar, kan få hjälp av staten med delar av sina kostnader. En viktig begränsning är att den som ansöker om rättshjälp inte får ha större inkomst än 260 000 kronor per år. Även här ska man betala en del själv, det kallas för rättshjälpsavgift. Den beräknas i procent utifrån den sökandes ekonomiska förmåga och kan vara från 2% upp till 40% av det totala beloppet.

Om man inte kan använda sig av något av dessa finns inget annat alternativ än att betala processen själv.

Hej

Jag har ett barn tillsammans med en annan och barnet bor på heltid hos mig. Jag har försökt få underhåll utbetalt för barnet men han vägrar att betala underhåll. Vad kan jag göra?

SVAR  


Hej

Du får vända dig till Försäkringskassan och få underhållet utbetalt via dem via underhållsstöd. De gör då en utredning av pappans ekonomiska förmåga att betala underhåll. Du kommer dock att få lagstadgat belopp, för närvarande 1 573 kronor per månad om barnet är under 11 år. Är barnet mellan 11 – 14 har beloppet höjts till 1 723 kronor per månad. Efter det att barnet har fyllt 15 år är det månatliga beloppet 2 073 kronor per månad. Beloppen är gällande 2019.

Jag om mitt ex har just haft en vårdnadstvist och vi har fått en dom. Men jag är orolig för att mitt ex inte kommer följa domen. Vad kan jag göra om det blir så? 

SVAR


Hej

Om någon av parterna i en dom inte följer den kan man ansöka om verkställighet av domen hos tingsrätten. Då håller tingsrätten sammanträde i målet och därefter fattar den beslut om domen ska verkställas eller inte. Ett beslut om verkställighet kan förenas med åtgärder för att verkställighet verkligen ska ske. Som exempel kan tingsrätten förena ett sådant beslut med ett vite som ska betalas varje gång som domen inte följs. Viktigt att känna till är dock att det inte finns förutsättningar för tingsrätten att fatta beslut som innebär att en förälder som inte vill utöva umgänge med ett barn tvingas till det.

Boka en tid genom någon av våra sekreterare om du behöver ett ombud.

Jag funderar på att inleda en vårdnadstvist. Hur stor betydelse har barnens vilja för tingsrätten? Mina barn är 4 och 11 år. 

SVAR


Hej

Tingsrätten ska i princip alltid inhämta uppgifter om barns vilja när de ska fatta beslut som rör barnets förhållanden. Detta gör tingsrätten bland annat genom att inhämta snabbupplysningar från Familjerätten. Din 11-åring kommer i så fall få ha samtal med den utredare som fått uppdraget att upprätta snabbupplysningarna och då ha möjlighet att få berätta om hur hen tänker. Din 4-åring kan bedömas vara för ung för att det ska genomföras samtal med hen och om det blir så kommer inte hens uppfattning komma fram till tingsrätten. En 11-årings vilja ska tingsrätten ta hänsyn till eftersom det sannolikt är så att hen inser konsekvenserna av den vilja som hen gett uttryck för. En 4-årings vilja får inte samma betydelse för tingsrätten på grund av låg ålder och därmed också bristande mognad. Det är inte sannolikt att en 4-åring inser konsekvenserna av en viljeyttring vilket är en viktig parameter för tingsrätten.

Hör av dig om du vill boka en tid.

Hej! Min före detta sambo kräver att få ut halva värdet av min lägenhet. Jag har själv köpt lägenheten och betalt för lägenheten. Har hon verkligen rätt att få ut halva värdet? 

SVAR


Hej!

Om någon av samborna påkallar bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört så ska en bodelning göras, Sambolagen 8 §. Det som bodelas mellan sambor är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Det innebär att om lägenheten köptes för att ni gemensamt skulle flytta in och bo där så är den så kallad samboegendom. Om du däremot köpt lägenheten för att bo där själv och att ni därefter blivit sambor så ingår inte lägenheten i bodelningen.

Sambolagen tar ingen hänsyn till vem som köpt eller betalt lägenheten. Om en lägenhet har införskaffats för gemensamt bruk så ska den ingå i bodelningen. Huvudregeln är att samboegendom ska delas lika mellan samborna, men det finns undantag. Om det skulle anses oskäligt på grund av samboförhållandets längd, ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt så kan en så kallad skevdelning göras.

Observera att reglerna i Sambolagen är så kallade dispositiva. Vilket innebär att ni själva kan bestämma hur ni vill genomföra bodelningen och till vilka värden. Detta kräver dock att bägge parter är överens.

Hoppas att ni fått svar på er fråga.