Skattetvister & ekobrott

Skattetvister och ekobrott är något som kan få allvarliga konsekvenser även om du har haft för avsikt att göra rätt. Även om du anlitar en bokföringsbyrå för att sköta din bokföring och deklarationer, så ligger det slutgiltiga huvudansvaret på dig som ägare eller bolagsman.

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska bokföring och deklarationsuppgifter. Blir Du eller ditt företag utsatt för granskning, måste du ta ställning till en rad olika frågor om vilka uppgifter som ska lämnas, hur det skall ske samt vad effekterna blir.

Skatterätt & ekonomisk brottslighet

Regelmässigt skriver Skatteverket en promemoria över vad som de anmärkt på vid granskningen. Eftersom den promemorian ligger till grund för de beslut som kan följa i högre skatt, risken för skattebrottsåtal m.m., är det oerhört viktigt att Du noga går igenom, kommenterar och kompletterar ärendet redan i detta stadium. Ibland leder granskningen till högre skatt. Vid en efterföljande tvist med Skatteverket i domstol eller för skattebrott/bokföringsbrott, kan skadan begränsas om Du tar hjälp i detta inledande skede.

Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan bistå dig.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.