Samborätt

Att vara sambo är att leva tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, utan att faktiskt vara gift. Två stora skillnader är vad som sker dagen en av parterna går bort eller förhållandet upphör och parterna separerar.

Som sambos så har man till exempel ingen automatisk arvsrätt, och om förhållandet upphör så har parterna rätt till hälften var av bostad och bohag som har inskaffats för gemensamt bruk. Detta om inget annat har avtalats.

Samboavtal

I ett samboavtal kan man välja att helt avtala bort sambolagen, alternativt reglera från start hur man önskar att saker och ting fördelas vid en eventuell separation. Även om man har ett samboavtal så kan man välja att fördela tillgångar annorlunda vid en separation om båda parterna är överens.

 

Bodelningsförrättare

Om parterna inte är överens vid en separation så kan man ansöka om en bodelningsförrättare, en jurist som går in och fördelar utifrån vad lagen säger. Denne utses av tingsrätten och kostnaden för juristen fördelas på båda parterna, men båda parterna är solidariskt betalningsansvariga. I det fall ena parten inte har ekonomisk möjlighet att ersätta juristen så kan denne ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten.

 

Samboavtal

I ett samboavtal kan man välja att helt avtala bort sambolagen, alternativt reglera från start hur man önskar att saker och ting fördelas vid en eventuell separation. Även om man har ett samboavtal så kan man välja att fördela tillgångar annorlunda vid en separation om båda parterna är överens.

Bodelningsförrättare

Om parterna inte är överens vid en separation så kan man ansöka om en bodelningsförrättare, en jurist som går in och fördelar utifrån vad lagen säger. Denne utses av tingsrätten och kostnaden för juristen fördelas på båda parterna, men båda parterna är solidariskt betalningsansvariga. I det fall ena parten inte har ekonomisk möjlighet att ersätta juristen så kan denne ansöka om ersättningsgaranti hos tingsrätten.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej, 

Jag har flyttat ihop med min pojkvän i hans lägenhet för ett halvår sen. Jag fick inte ta med några möbler då han tycker att jag har dålig smak, jag tog däremot med mig mina båda katter.

Nu säger min pojkvän att han ska behålla en av katterna om jag lämnar honom, kan han göra så?

SVAR


Hej och tack för din fråga.

För ett par som flyttat ihop som sambos måste man skilja på tre sorters egendom, samboegendom, enskild egendom och egendom ägd med samäganderätt.

Sambolagen är tillämplig på den gemensamma bostaden som är införskaffad för att båda parterna ska sammanbo på platsen. Det innebär att det endast är den bostaden som ni gemensamt införskaffat som kan bli föremål för sambolagen och därigenom delas vid ett eventuellt uppbrott. Även de möbler som eller andra saker som införskaffas till det gemensamma boendet, oavsett om boendet är införskaffat gemensamt, utgör samboegendom och ska som huvudregel delas lika efter förhållandet.

Egendom som har införskaffats innan samboförhållandet påbörjades, d v s när ni flyttade ihop, är vardera parts egendom då det inte införskaffats för gemensamt bruk och ingår inte vid en eventuell bodelningen. Sådan egendom blir således inte samboegendom.

Egendom som införskaffats gemensamt men som inte är till boendet så som exempelvis en bil eller en båt är inte samboegendom och ska inte delas. Däremot kan egendomen vara samägd om den införskaffats i det syftet. Här måste man titta på förutsättningarna inköpet. De ekonomiska insatserna och avsikten med köpet får oftast stor betydelse om egendomen ska anses samägd eller ej för det fall att man inte kan komma överens eller om man inte har skrivit några papper på förhand.

Med anledning av att djur inte anses vara en del av bohaget så kan dessa inte ingå i samboegendomen. Då du köpt dina katter på egen hand innan ni flyttade ihop så är de inte heller samägd egendom. Din pojkvän kan således inte ta en av katterna för det fall att du lämnar honom.

Sambolagen går att avtala bort och parterna kan komma överens om att den inte ska gälla på viss egendom eller på all egendom. Vi upprättar samboavtal, testamenten och avtal avseende samägd egendom. För att veta exakt vilka avtal ni behöver rekommenderar vi att ni besöker en advokatbyrå för en rådgivning innan ni blir osams, för att dels få veta vad som gäller, dels för att få veta vilka eventuella avtal som kan behövas i just er situation.

Hoppas det besvarade din fråga.

Hej! Min före detta sambo kräver att få ut halva värdet av min lägenhet. Jag har själv köpt lägenheten och betalt för lägenheten. Har hon verkligen rätt att få ut halva värdet? 

SVAR


Hej!

Om någon av samborna påkallar bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphört så ska en bodelning göras, Sambolagen 8 §. Det som bodelas mellan sambor är bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk.

Det innebär att om lägenheten köptes för att ni gemensamt skulle flytta in och bo där så är den så kallad samboegendom. Om du däremot köpt lägenheten för att bo där själv och att ni därefter blivit sambor så ingår inte lägenheten i bodelningen.

Sambolagen tar ingen hänsyn till vem som köpt eller betalt lägenheten. Om en lägenhet har införskaffats för gemensamt bruk så ska den ingå i bodelningen. Huvudregeln är att samboegendom ska delas lika mellan samborna, men det finns undantag. Om det skulle anses oskäligt på grund av samboförhållandets längd, ekonomiska förhållande och omständigheter i övrigt så kan en så kallad skevdelning göras.

Observera att reglerna i Sambolagen är så kallade dispositiva. Vilket innebär att ni själva kan bestämma hur ni vill genomföra bodelningen och till vilka värden. Detta kräver dock att bägge parter är överens.

Hoppas att ni fått svar på er fråga.