Privat försvar

Om någon begår eller misstänks för en brottslig handling där påföljden vid en fällande dom inte innebär en frihetsberövande påföljd blir du endast beviljad en offentlig försvarare om det föreligger synnerliga skäl. I dessa fall kan du istället välja att anlita en privat försvarare.

Det innebär att du står för alla kostnaderna själv. Alla våra advokater åtar sig uppdrag som privata försvarare. Om du blir friad av rätten, eller om åklagaren återkallar åtalet, så ersätter staten dig för dina ombudskostnader.

Advokatfrågan

Ställ en fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.