Petter Nordin Biträdande Jurist

Jur kand

Petter Nordin tog sin examen vid Göteborgs universitet 2018. Han har tidigare arbetat i ett internationellt företag med inriktning på bolagsskattefrågor på nationell och internationell nivå. Petter har även arbetat på en mindre nischbyrå med fastighetsrätt som special inriktning innan han tog examen.

Inom juridiken arbetar Petter med affärstvister, avtalsfrågor, fastighetsrätt, skatterätt och civilrättsliga tvister. 

Petter tar även uppdrag som rättegångsbiträde och offentlig biträde inom främst tvångsmål.