Mathias Wenngren Biträdande Jurist

Jur.kand

Mathias Wenngren tog sin juristexamen vid Örebro Universitet 2019.

Inom juridiken arbetar Mathias framförallt med civilrättsliga tvister, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt och skatterätt.

Mathias åtar sig även uppdrag som rättegångsbiträde och offentligt biträde.