Maggie Kastoune Assistent

Administration

Maggie har lång erfarenhet som advokatsekreterare och assistent. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att, tillsammans med Karin Ryckertz, assistera advokat Catharina Wallérion och advokat Caroline Turan samt biträdande juristerna Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete.