Maggie Kastoune Assistent

Administration

Maggie har lång erfarenhet som advokatsekreterare och assistent. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att, tillsammans med Karin Ryckertz, assistera Catharina Wallérion, Björn Molander och Caroline Turan i deras dagliga arbete.