Catharina Wallérion Advokat och Delägare

Advokat

Delägare i Advokatbyrån Novum AB. 

Advokat Catharina Wallérion tog sin examen vid Stockholms universitet och var därefter verksam på annan byrå i Västerås. Under 2011 började hon sin anställning hos Advokatfirman Landerdahl AB. 

Catharina har stor erfarenhet av familjerättsliga tvister, då särskilt vårdnadsmål, det vill säga mål om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Hon har även erfarenhet av sådana mål där klienten av olika anledningar behöver skydd från att utsättas för våld och/eller hot. Det är inte ovanligt att sådana klienter också är utsatta för en hederskultur som kräver särskild erfarenhet för att handläggas på bästa sätt. Utöver dessa typer av ärenden arbetar Catharina även med mål om underhåll till barn, och i vissa fall, till make.

Catharina arbetar även med brottmål och åtar sig då både uppdrag som offentlig försvarare och som målsägandebiträde. Hon åtar sig även uppdrag som särskild företrädare för barn.

Catharina åtar sig också mål om tvångsingripanden enligt lagen om vård av unga (LVU).