Erika Lindquist Advokat och Delägare

Advokat

Delägare i Advokatbyrån Novum AB..

Advokat Erika Lindquist tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet.  Hon varit verksam som jurist på advokatbyrån  sedan 2008 och blev delägare 2011.

Inom juridiken arbetar Erika främst med försvararuppdrag, målsägandebiträdesuppdrag, vårdnadstvister, ekonomisk familjerätt, särskild företrädare för barn, LVU och hästjuridik. 

Erika åtar sig även uppdrag som styrelseledamot.