Caroline Turan Advokat

Advokat

Caroline Turan avlade sin jur. kand. examen år 2013. Caroline har arbetat med fastighetsrätt på Lantmäteriet, och år 2016 påbörjade hon sin anställning som biträdande jurist på Advokatfirman Landerdahl och Partners. 

Caroline åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i mål enligt LVU, LPT, LVM, LRV, samt som rättegångsbiträde och god man. Hon arbetar även till stor del med migrationsrätt, familjerätt samt till viss del civilrätt.