Eva Engström Advokat och Delägare

Advokat och delägare

Delägare i Advokatbyrån Novum AB.

Advokat Eva Engström tog sin examen vid Uppsala universitet. 

Eva började på Advokatbyrån Novum hösten 2017 då hon närmast kom från en tjänst i ett internationellt företag där hon haft rollen som marknads- och kommunikationschef. Dessförinnan arbetade Eva många år på LRF Konsult, bland annat som affärs- och juristchef. Eva åtar sig uppdrag som styrelseledamot.

Inom juridiken arbetar Eva mestadels med affärstvister, brottmål, ekobrott, ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt 

Eva åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.