Jacob Asp Advokat och Delägare

Advokat och delägare

Delägare i Advokatbyrån Novum AB. 

Jacob är ledamot i advokatsamfundet sedan 2006. Han har lång erfarenhet inom kommersiell avtalsrätt och tvistelösning. Jacob arbetar främst med brottmål såsom offentlig och privat försvarare, men åtar sig även andra uppdrag.