Filip Lundbäck Advokat

Advokat

Filip Lundbäck började sin anställning hos oss på Novum i januari 2022. Han har tidigare arbetat på bland annat en annan advokatbyrå i fem år, och Överförmyndarförvaltningen Västerås stad innan det. 

Filip åtar sig uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt som offentligt biträde enligt LVU, LVM samt migrationsärenden. Inom civilrätt åtar sig Filip uppdrag inom ekonomisk familjerätt rörande arv och bodelningar, både som ombud och som förrättare förordnad av tingsrätten.

Filip biträder också så väl  företag som privatpersoner i tvistemål rörande fastighetsrätt, offentliga upphandlingar och skadeståndsrätt.