Eva Salonen Biträdande Jurist

Jur kand

Eva Salonen avlade sin juristexamen år 2009 vid Stockholms universitet. Senast har Eva arbetat på annan juristfirma inom ekonomisk familjerätt och barnrätt, samt dödsfallsjuridik.

Eva arbetar med vårdnadstvister, underhåll, ekonomisk familjerätt och upprättar juridiska handlingar såsom testamente, framtidsfullmakt, skuldebrev, gåvobrev, samboavtal mm.

Eva åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i mål enligt LVU, LPT, LVM, LRV, samt som rättegångsbiträde och god man.