Eva Salonen Biträdande Jurist

Jur kand

Eva Salonen avlade sin juristexamen år 2009 vid Stockholms universitet och påbörjade sin anställning på byrån år 2020. Innan Eva började på byrån har hon arbetat som juridiskt biträde och ombud på en annan juristfirma samt som skatteombud och kvalificerad beslutsfattare på Skatteverkets borgenärsfunktion. 
 

Eva har flera års erfarenhet av familjerätt med tyngdpunkt på vårdnadstvister och ekonomisk familjerätt, samt upprättande av testamente, framtidsfullmakt, skuldebrev, gåvobrev, samboavtal mm. 
 

Eva åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, offentligt biträde i mål enligt LVU, LPT, LVM, LRV, samt som rättegångsbiträde och god man.