Björn Molander Biträdande Jurist

Jur kand

Björn Molander tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet 2016. Han har därefter tjänstgjort som tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt innan han påbörjade sin anställning hos Advokatbyrån Novum.

Björn Molander åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, offentligt biträde, rättegångsbiträde och god man. Han arbetar även till stor del med civilrätt.