Hozan Feyzi Biträdande jurist

Biträdande jurist

Hozan var tidigare verksam vid en större advokatbyrå i Stockholm. Hozan har i egenskap av offentligt biträde företrätt klienter inom flera rättsområden och har erfarenhet inom tvistelösning. Hozan åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden förutom offentligt försvar.