Karin Ryckertz Assistent

Administration

Karin anställdes på deltid 2020 för att tillsammans med Maggie Kastoune assistera Catharina Wallérion, Björn Molander och Eva Salonen. Karin har många års erfarenhet av liknande arbete och arbetar idag parallellt med administration inom import/export.