Karin Ryckertz Assistent

Administration

Karin anställdes på deltid 2020 för att tillsammans med Maggie Kastoune assistera advokat Catharina Wallérion och advokat Caroline Turan samt biträdande juristerna Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete. Hon hanterar även vissa ekonomiska frågor. Karin har många års erfarenhet av liknande arbete och arbetar idag parallellt med administration inom import/export.