Offentlig auktion

En fastighet kan ägas av flera personer gemensamt. Var och en äger då en andel av fastigheten.  Om inget avtalats mellan delägarna gäller reglerna i samäganderättslagen. Varje delägare har rätt att sälja sin andel till en annan ägare eller till en utomstående.  Ett samägande kan också upplösas genom att en delägare kan ansöka om att hela fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det sker genom att delägaren ansöker hos tingsrätten om att god man ska förordnas enligt reglerna i 6 § samäganderättslagen. Vi på Advokatbyrån Novum åtar oss uppdrag att som god man sälja fastigheter på offentlig auktion. 

Hur säljer man?

Om samtliga delägare kan komma överens tillsammans med juristen, så kan man sälja fastigheten via mäklare. I annat fall blir det via offentlig auktion. Det innebär att juristen, efter sammanställande av erforderliga handlingar, annonserar i kringliggande medier och en dag och tid för auktion kungöres. Auktionen genomförs och köpehandlingar och betalning sker på plats. Skiftet till delägare sker så snart juristen har sammanställt alla kostnader.

 

Vem får köpa?

Vid auktionen får vem som helst, som där och då på plats har möjligheten att betala, vara med och buda. Detta gäller även delägare till fastigheten. Säljer man via mäklare så blir det en sedvanlig budgivning och avslut inom en snar framtid med högstbjudande under förutsättning att denne får lån, eller på annat vis kan lösa det ekonomiska.

Hur säljer man?

Om samtliga delägare kan komma överens tillsammans med juristen, så kan man sälja fastigheten via mäklare. I annat fall blir det via offentlig auktion. Det innebär att juristen, efter sammanställande av erforderliga handlingar, annonserar i kringliggande medier och en dag och tid för auktion kungöres. Auktionen genomförs och köpehandlingar och betalning sker på plats. Skiftet till delägare sker så snart juristen har sammanställt alla kostnader.

Vem får köpa?

Vid auktionen får vem som helst, som där och då på plats har möjligheten att betala, vara med och buda. Detta gäller även delägare till fastigheten. Säljer man via mäklare så blir det en sedvanlig budgivning och avslut inom en snar framtid med högstbjudande under förutsättning att denne får lån, eller på annat vis kan lösa det ekonomiska.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka en tid för samtal.