Migrationsrätt

Att ensam navigera rätt inom byråkratiska rättsprocesser när man är ny i Sverige är inte lätt. På Advokatbyrån Novum har vi advokater och jurister specialiserade på migrationsrätt som företräder dig som är i behov av ett juridiskt ombud. Vi värnar om dina intressen och ser till att du får en trygg och rättssäker process hela vägen.

Migrationsrätt är ett brett rättsområde som berör utländska medborgares rätt att uppehålla sig i Sverige. Det kan handla om allt från att söka asyl när man behövt lämna sitt hemland, till att söka uppehållstillstånd eller att ansöka om arbetstillstånd för att kunna arbeta i Sverige. Oavsett vad du behöver hjälp med bistår våra advokater dig i ditt ärende inom migrationsrätt.

Trygga och erfarna advokater som kan migrationsrätt

Hos oss arbetar advokater inom migrationsrätt med lång erfarenhet och gedigen kompetens inom området. Vi uppdaterar oss ständigt för att alltid ha full koll på vad som händer i svensk politik och hur det påverkar migrationsrätten. Vi strävar alltid efter att se till att dina intressen och rättigheter tillgodoses för att uppnå bästa möjliga utfall när du anlitar oss.

När du låter våra advokater inom migrationsrätt företräda dig kan du känna dig säker på att vi vårdar ditt förtroende med omsorg. Vi är måna om att du ska känna dig trygg och delaktig genom hela processen och lägger alltid ner största engagemang i varje ärende vi tar oss an. Därför anlitar vi alltid en tolk vid behov som talar klientens språk och är även noggranna med att förklara de olika delarna av processen för dig.

Om ni avser att ansöka om asyl har du normalt rätt till ett offentligt biträde som förordnas av Migrationsverket, vilket innebär att staten svarar för era ombudskostnader. Vi har stor erfarenhet av de typerna av uppdrag. 

Vid ansökan om arbetstillstånd är det väldigt viktigt att det blir rätt från början, varför vi rekommenderar er att söka rådgivning tidigt i processen. 

Detta kan våra advokater inom migrationsrätt kan hjälpa dig med

  • Generell rådgivning gällande din etablering i Sverige
  • Medborgarskap
  • Uppehållstillstånd
  • Arbetstillstånd
  • Offentligt biträde i asylärenden

Trygga och erfarna advokater som kan migrationsrätt

Hos oss arbetar advokater inom migrationsrätt med lång erfarenhet och gedigen kompetens inom området. Vi uppdaterar oss ständigt för att alltid ha full koll på vad som händer i svensk politik och hur det påverkar migrationsrätten. Vi strävar alltid efter att se till att dina intressen och rättigheter tillgodoses för att uppnå bästa möjliga utfall när du anlitar oss.

När du låter våra advokater inom migrationsrätt företräda dig kan du känna dig säker på att vi vårdar ditt förtroende med omsorg. Vi är måna om att du ska känna dig trygg och delaktig genom hela processen och lägger alltid ner största engagemang i varje ärende vi tar oss an. Därför anlitar vi alltid en tolk vid behov som talar klientens språk och är även noggranna med att förklara de olika delarna av processen för dig.

Om ni avser att ansöka om asyl har du normalt rätt till ett offentligt biträde som förordnas av Migrationsverket, vilket innebär att staten svarar för era ombudskostnader. Vi har stor erfarenhet av de typerna av uppdrag. 

Vid ansökan om arbetstillstånd är det väldigt viktigt att det blir rätt från början, varför vi rekommenderar er att söka rådgivning tidigt i processen. 

Detta kan våra advokater inom migrationsrätt kan hjälpa dig med

  • Generell rådgivning gällande din etablering i Sverige
  • Medborgarskap
  • Uppehållstillstånd
  • Arbetstillstånd
  • Offentligt biträde i asylärenden

Advokatfrågan

Ställ din fråga här till våra advokater. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal