Hyresrätt

Idag finns många olika former för boenden och lokaler. Den som inte har möjligheten eller viljan att äga, kan hyra från någon. Du kan hyra från en kommunal- eller privat fastighetsägare eller av en annan privatperson som hyr ut sitt boende i anda hand.

Grundreglerna är desamma oavsett vem du hyr ifrån, men det kan finnas avtalsvillkor som gör stor skillnad i det fall någon inträffar eller en tvist uppstår. Om du och din hyresvärd inte kommer överens så kan du behöva ta hjälp av en jurist.

Hyresavtal och andra hand

För att kunna hyra eller hyra ut en fastighet så behöver du ett avtal som reglerar villkoren. Ska boendet ske i andra hand så behöver du även tillstånd från fastighetsägaren. Det är viktigt att villkoren utformas ordentligt för att inte ställa till det den dagen hyresavtalet skall sägas upp.

Besittningsrätt

Som förstakontraktsinnehavare har du som hyresgäst ett besittningsskydd. Det innebär att en hyresvärd inte kan säga upp ditt avtal och begära att du flyttar ut hur som helst. Även om hyresvärden säger upp avtalet så har du troligtvis rätten att bo kvar. Har du misskött dig, till exempel inte betalat hyran eller vanvårdat bostaden och med det brutit mot hyresavtalet så kan ditt besittningsskydd brytas. Besittningsskyddet kan även gälla om du hyr en hyresrätt i andra hand.

Vräkning

Om din hyresvärd vill vräka dig så krävs en god grund. Har du inte betalat hyran så finns fortfarande en möjlighet för dig att få bo kvar i lägenheten om du kan reglera din skuld inom en viss tid. För att kunna bli vräkt, eller för att kunna vräka någon så krävs ett betalningsföreläggande från Kronofogden.

Finansiering av hyrestvist

En hemförsäkring kan hjälpa dig med finansieringen av en hyrestvist. Hamnar du i domstol med tvisten så kan du eventuellt ha möjlighet till rättshjälp från staten om du saknar en giltig hemförsäkring. Vi har flera jurister som arbetar med olika typer av hyresfrågor. Ring oss och boka in en tid för rådgivning om du behöver hjälp.

Hyresavtal och andra hand

För att kunna hyra eller hyra ut en fastighet så behöver du ett avtal som reglerar villkoren. Ska boendet ske i andra hand så behöver du även tillstånd från fastighetsägaren. Det är viktigt att villkoren utformas ordentligt för att inte ställa till det den dagen hyresavtalet skall sägas upp.

Besittningsrätt

Som förstakontraktsinnehavare har du som hyresgäst ett besittningsskydd. Det innebär att en hyresvärd inte kan säga upp ditt avtal och begära att du flyttar ut hur som helst. Även om hyresvärden säger upp avtalet så har du troligtvis rätten att bo kvar. Har du misskött dig, till exempel inte betalat hyran eller vanvårdat bostaden och med det brutit mot hyresavtalet så kan ditt besittningsskydd brytas. Besittningsskyddet kan även gälla om du hyr en hyresrätt i andra hand.

Vräkning

Om din hyresvärd vill vräka dig så krävs en god grund. Har du inte betalat hyran så finns fortfarande en möjlighet för dig att få bo kvar i lägenheten om du kan reglera din skuld inom en viss tid. För att kunna bli vräkt, eller för att kunna vräka någon så krävs ett betalningsföreläggande från Kronofogden.

Finansiering av hyrestvist

En hemförsäkring kan hjälpa dig med finansieringen av en hyrestvist. Hamnar du i domstol med tvisten så kan du eventuellt ha möjlighet till rättshjälp från staten om du saknar en giltig hemförsäkring. Vi har flera jurister som arbetar med olika typer av hyresfrågor. Ring oss och boka in en tid för rådgivning om du behöver hjälp.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.