Fordringsrätt

Fordringsrätt kallas det rättsområde där fordringars uppkomst, innehåll och upphörande behandlas. Den beskriver det rättsliga förpliktade fordringsförhållandet mellan två eller flera parter. Parterna kan vara privatperson eller företag. 

Privat

Som privatperson kan du behöva hjälp att utforma avtal i det fall du avser låna ut tillgångar till en annan person eller ett företag. Då kan vi hjälpa till att utforma avtalet så att det inte blir problem den dagen skulden skall regleras. Om gäldenären, den som är skyldig att betala, inte reglerar sin skuld i tid eller enligt avtal kan vi även hjälpa dig i processen att driva in skulden.

Om en borgenär, den som har lånat ut, kräver dig på betalning eller annan reglering och du anser att fordran (skulden) är felaktig, så arbetar vi även med uppdrag du vi driver processen på din sida för din rätt.

Företag

Vi upprättar avtal och handlingar nödvändiga vid företagslån, villkorat aktiekapital eller liknande. Vi driver även ärenden där företaget är borgenär eller gäldenär och en tvist på grund av felaktiga grunder, bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga föreligger.

Privat

Som privatperson kan du behöva hjälp att utforma avtal i det fall du avser låna ut tillgångar till en annan person eller ett företag. Då kan vi hjälpa till att utforma avtalet så att det inte blir problem den dagen skulden skall regleras. Om gäldenären, den som är skyldig att betala, inte reglerar sin skuld i tid eller enligt avtal kan vi även hjälpa dig i processen att driva in skulden.

Om en borgenär, den som har lånat ut, kräver dig på betalning eller annan reglering och du anser att fordran (skulden) är felaktig, så arbetar vi även med uppdrag du vi driver processen på din sida för din rätt.

Företag

Vi upprättar avtal och handlingar nödvändiga vid företagslån, villkorat aktiekapital eller liknande. Vi driver även ärenden där företaget är borgenär eller gäldenär och en tvist på grund av felaktiga grunder, bristande betalningsvilja eller betalningsförmåga föreligger.

Advokatfrågan

Ställ en fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.