Fastighetsrätt Eskilstuna

Behöver du hjälp med fastighetsrelaterade ärenden? Vi finns här för att erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde inom fastighetsrätt i Eskilstuna till både företag och privatpersoner i Eskilstuna. Med vår gedigna erfarenhet och specialisering inom området kan vi guida dig genom allt från köp och försäljning av fastigheter till tvister och avtalsfrågor.

Vår prioritet är att hitta de mest effektiva och hållbara lösningarna för våra klienter. Vi förstår att varje fall är unikt och arbetar nära dig för att säkerställa att dina intressen och behov beaktas på bästa möjliga sätt.

Kontakta oss med ditt fastighetsrättsliga ärende idag!

Kontakta oss

Fel i fastighet

Efter tillträdet av fastigheten kan det visa sig att fastigheten har fel och brister. Vem står ansvaret för fel i fastighet? Det är viktigt att gå igenom köpekontraktet för att se vad parterna eventuellt har avtalat. I jordabalken finns reglerat vem av parterna som bär ansvaret för olika fel.

Rent generellt kan sägas att fel som borde ha upptäckts vid en grundlig undersökning av fastigheten står köparen ansvarig för. Fel som inte kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning, så kallade dolda fel, står säljaren ansvarig för. Om säljaren har lämnat garantier eller lugnande besked till köparen så reduceras normalt sätt köparens undersökningsplikt. 

Det finns dock en hel del som man bör tänka på som köpare och säljare av fastighet när fel i fastighet upptäcks. Fanns felen vid tillträdet? Vilken typ av fel avses? Borde felen ha upptäckts vid en undersökning? Har felen reklamerats inom rimlig tid? Det är därför viktigt att ta hjälp om det visar sig att fel i fastighet upptäckts.

En fastighet betingar ofta ett stort värde, men samtidigt är innehavet ett risktagande. Det kan uppstå fel i den, kommunen eller grannar kan ställa krav. Har man hyresgäster är det viktigt att ha klara avtal angående vad som gäller om tråkigheter i form av obetald hyra eller skadegörelse skulle uppstå.

Finansiering av tvist

De flesta hemförsäkringar har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att belasta rättsskyddet i den. Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden.

På advokatfirman har vi flera jurister som arbetar med fastighetsrättsliga frågeställningar och tvister.

Advokatbyrån Novum har samarbete med VILLAÄGARNAS Riksförbund innebärande viss fri rådgivning för medlemmar. 

Skräddarsydd rådgivning inom fastighetsrätt i Eskilstuna

Vår advokatbyrå erbjuder skräddarsydd rådgivning inom fastighetsrätt i Eskilstuna för att möta dina specifika behov och situationer. Vi har samlat erfarna advokater och jurister för att ge dig den bästa möjliga hjälpen.

Vårt dedikerade team med spetskompetens inom fastighetsrätt kan hantera alla aspekter av fastighetsrättens olika områden. Vi arbetar nära dig för att förstå din situation och erbjuda skräddarsydda lösningar som passar dina behov och mål.

Transparent kommunikation och kontinuerlig support

Hos oss kan du alltid förvänta dig transparent kommunikation och kontinuerlig support under hela processen. Genom att hålla dig informerad om framstegen i ditt ärende och besvara dina frågor och funderingar i realtid blir det enklare för dig att känna dig trygg och involverad i processen.

Att ha en advokat som sätter kundnöjdhet i fokus och strävar efter att bygga långsiktiga relationer är därför avgörande för att du ska få den support du behöver.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej, vi har köpt ett hus för 2 år sen och strax efter inflytten började vi hitta fel som vi inte hade sett inför köpet. Vi tycker att felen är dolda då säljaren inte berättat för oss om felen innan köpet.

Mina vänner och familj säger att det inte är någon ide att kräva något av säljaren då man aldrig får rätt för dolda fel. Stämmer detta och kan vi kräva säljaren på pengar för felen i huset? 

SVAR

Hej och tack för din fråga.

Vid köp av fastighet så har köparna en så kallad undersökningsplikt. De fel som inte går att upptäcka är så kallade dolda fel, som säljarna som huvudregel ska stå ansvaret för. En säljare kan friskriva sig i köpekontraktet för dolda fel så det är viktigt att gå igenom vad som står i köpekontraktet. Om säljaren har informerat eller gett så kallade varnade besked om att det finns indikationer på att det kan finnas fel i fastigheten så utökas en köpares undersökningsplikt. Om säljaren däremot gett lugnande besked eller till och med lämnat en utfästelse att det inte föreligger några fel i specifika delar av fastigheten så behöver inte felet var ett så kallat dolt fel för att säljaren ska stå ansvaret.

För att ha rätt att kräva säljaren på ansvar för ett fel som är att beteckna som dolt måste man reklamera inom snar tid från det att man borde ha upptäckt eller misstänkt felet. Reklamation efter 4,5 månader har godtagits i praxis men bör göras tidigare än så. Det är ni som köpare som har bevisbördan för att ni har reklamerat i tid. Muntlig reklamation räcker men är dessvärre ofta svårt att bevisa i efterhand, därför rekommenderar vi alltid att göra en skriftlig reklamation som man sparar en kopia på. Om man inte reklamerar felet i rätt tid från att man upptäckt eller bort upptäcka detta så kan man förlora sin rätt till talan. Man kan dock ha längre tid på sig att reklamera ett fel om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder.

För att avgöra om ni har missat er chans att reklamera felet behöver man gå igenom vad som föregick köpet, objektsbeskrivning, köpekontrakt m m. Då det är separat reklamationstid för varje enskilt fel är det viktigt att noggrant gå igenom händelseförloppet för att kunna avgöra vad ni kan vidta för åtgärder.

Angående påståendet om att det aldrig går att få rätt avseende dolda fel så är det en vanlig missuppfattning som ofta dyker upp när man talar om dolda fel i fastigheter. Vi driver många ärenden kring fel i fastighet, såväl dolda som kontraktsrättsliga, och många löser sig utan att man får en dom. Precis som inför köpet av fastigheten så innebär ett dolt fel ofta en förhandling mellan parterna i första hand. Ett fel i en fastighet handlar ofta om stora summor. Vi rekommenderar därför att man i första hand kontaktar en kunnig advokat för rådgivning kring huruvida det går att få rätt eller ej.

Hoppas det besvarade er fråga.

Resultatinriktade fastighetsexperter

Att behöva juridisk hjälp kan vara en överväldigande upplevelse. Oavsett om det handlar om att lösa tvister, navigera genom komplexa rättsfrågor eller få rådgivning inför viktiga beslut, är det viktigt att ha tillgång till professionella och resultatinriktade experter som kan bistå och guida dig genom processen.

En erfaren advokat förstår vikten av att vara resultatinriktad. Genom att analysera din situation noggrant och utforma en strategi som fokuserar på att uppnå dina mål, kan din advokat arbeta mot att säkerställa de önskade resultaten. Oavsett om det innebär att förhandla för att nå en överenskommelse, representera dig vid rättegång eller förhandla fram en stark juridisk ställning, kommer en resultatinriktad advokat att gå tillväga på ett sätt som maximerar dina chanser till framgång.

Bra att veta innan fastighetsköp

Att köpa en fastighet är en betydande investering och det är viktigt att vara väl förberedd innan du tar steget. Att söka juridisk rådgivning är en klok åtgärd för att säkerställa att du har en klar förståelse för de juridiska aspekterna av fastighetsköpet. Här är några punkter som kan vara bra att veta innan du ger dig in i processen:

  • Kontrakt och dokumentation
  • Lagar och förordningar
  • Skuld och ansvar
  • Tvister och problem

Fastighetsrättsliga områden

Inom dessa områden kan vi bistå dig med vår sakkunskap.

Köp och försäljning av fastigheter:

Vi kan hjälpa dig genom hela processen, inklusive förhandlingar, upprättande av kontrakt och överlåtelse av fastigheter.

Hyresrätt:

Vår expertis sträcker sig till både hyresvärdar och hyresgäster. Vi kan hjälpa till med upprättande av hyresavtal, tvistelösning och hantering av hyresrelaterade frågor.

Plan- och byggrätt:

Vi har erfarenhet av att arbeta med plan- och bygglagstiftning och kan hjälpa dig navigera genom tillståndsprocessen, överklaganden och byggprojekt.

Fastighetsutveckling:

Vi kan ge råd och stöd när det gäller utveckling av fastigheter, inklusive markanvändningsfrågor, exploatering och regleringar.

Servitutsrätt:

Om du behöver hjälp med servitut eller rättigheter som rör din fastighet, kan vi erbjuda juridisk rådgivning och bistånd.

Tvistlösning och process:

Våra advokater är skickliga inom tvistlösning och kan representera dig i domstol eller vid förhandlingar för att skydda dina rättigheter och intressen.

Ersättning och skadestånd:

Om du har tagit skada på grund av fastighetsrelaterade ärenden kan vi hjälpa dig att kräva ersättning och skadestånd.

Föreningar och samfälligheter:

Vi kan erbjuda juridisk rådgivning till bostadsrättsföreningar och samfälligheter gällande regler och tvister.