Entreprenadtvister

Entreprenadrätt, också kallat entreprenadjuridik, styr frågorna gällande entreprenader. När du anlitar ett företag för att bygga ett hus, en pool, ett garage, byta tak eller kanske för att dränera om huset så får du i regel en offert som du accepterar. Offerten visar bland annat kostnaden och tidsplanen. Men vad händer om arbetet inte blir klart i tid, blir felaktigt gjort eller mycket dyrare än avtalat?

En tvist uppstår oftast av att parterna tolkar innehållet i avtalet olika. Detta kan bero på formuleringen, ordvalet eller till och med avsaknaden av detaljering. När et tvist uppstår så kan det vara svårt för en privatperson att stå upp mot ett företag. Advokatbyrån Novum har därför flera jurister som arbetar med den här typen av frågor, så att vi kan stå på er sida och stå upp för er rätt. Många gånger så kan det handla om rimligheten i tolkningen av avtalen när meningarna går isär. Kan man inte komma överens så kommer man att hamna i domstol så att dem får avgöra i frågan.

Finansiering av entreprenadtvister

De flesta hemförsäkringarna har ett rättsskydd. Om du har en hemförsäkring som har varit obruten i minst två år kan man ansöka om att belasta rättsskyddet i den.

Försäkringsbolaget kan då stå för upp till 80 % av kostnaden. I samband med att en juridisk tvist uppstår kommer juristen att ansöka hos aktuell instans. 

Advokatfrågan

Ställ en fråga till våra advokater här.  Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.