Matilda Hörestrand

Praktikant

Matilda Hörestrand går på Juristprogrammet på Stockholms Universitet och beräknas ta examen under våren 2025 Hon är för närvarande mest intresserad av barnens rätt och immaterialrätt. Hon anställdes under mars 2022 såsom praktikant och biträder företrädesvis advokat Catharina Wallérion.