Mathias Wenngren

Advokat

Examensår: 2019
Advokat år: 2022 under Examensår
Språk: Svenska, Engelska
Arbetar med: Civilrättsliga tvister, fastighetsrätt, ekonomisk familjerätt, uppdrag från tingsrätt/förvaltningsrätt – förordnanden

Advokat Mathias Wenngren tog sin juristexamen vid Örebro Universitet 2019.

Inom juridiken arbetar Mathias framförallt med civilrättsliga tvister, fastighetsrätt, offentlig- och privat försvarare, ekonomisk familjerätt och skatterätt.

Mathias åtar sig även uppdrag som rättegångsbiträde och offentligt biträde.