Maggie Kastoune

Administration

Maggie har lång erfarenhet som advokatsekreterare och assistent. Hennes huvudsakliga arbetsuppgifter är att, tillsammans med Karin Ryckertz, assistera advokaterna Catharina Wallérion, Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete.