Karin Ryckertz

Ekonomi och administration

Karin anställdes på deltid 2020 för att tillsammans med Maggie Kastoune assistera advokaterna Catharina Wallérion, Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete. Hon hanterade även vissa ekonomiska frågor. Karin har många års erfarenhet av liknande arbete och arbetar parallellt med administration inom import/export.

Från oktober 2023 arbetar Karin heltid med vår ekonomi samt assisterar Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete.