Karin Ryckertz

Ekonomi och administration

Karin anställdes på deltid 2020 för att tillsammans med Maggie Kastoune assistera advokaterna Catharina Wallérion, Björn Molander och Mathias Wenngren  i deras dagliga arbete. Hon hanterar även vissa ekonomiska frågor. Karin har många års erfarenhet av liknande arbete och arbetar idag parallellt med administration inom import/export.