Jacob Asp

Advokat och delägare

Examensår: 1999
Advokat år: sedan 2006
Språk: Svenska, engelska och spanska
Arbetar med: Brottmål

Delägare i Advokatbyrån Novum AB.

Jacob är ledamot i advokatsamfundet sedan 2006. Han har lång erfarenhet inom kommersiell avtalsrätt och tvistelösning. Jacob arbetar främst med brottmål såsom offentlig och privat försvarare, men åtar sig även andra uppdrag.