Hozan Feyzi

Advokat

Examensår: 2019
Språk: Svenska, engelska, kurdiska
Arbetar med: Offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, god man,  tvångsvård (LVU LTP osv), affärsjuridik samt offentligt biträde i migrationsärenden.

Hozan var tidigare verksam vid en större advokatbyrå i Stockholm. Hozan har i egenskap av offentligt biträde företrätt klienter inom flera rättsområden och har erfarenhet inom tvistelösning. Hozan åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.