Eva Engström

Advokat och delägare

Examensår: 1992
Advokat år: 2019
Språk: Svenska och Engelska
Arbetar med: Affärsjuridik, Ekobrott, brottmål (försvarare och målsägandebiträde), tvistemål (affärstvister samt tvister mellan privatpersoner) samt ekonomisk familjerätt.

Delägare i Advokatbyrån Novum AB.

Advokat Eva Engström tog sin examen vid Uppsala universitet 1992.

Eva har en lång erfarenhet inom juridik, ekonomi och affärsledning. Hon har arbetat många år inom LRF Konsult (numera Ludvig & Co) som affärs- och juristchef. Eva har även mångårig erfarenhet från internationellt företag där hon suttit i företagsledningen och haft roller som marknads-, affärs- och kommunikationschef.

Eva började hos oss på Advokatbyrån Novum hösten 2017 och blev medlem i advokatsamfundet år 2019 då hon även gick in som delägare i advokatbyrån.

Inom juridiken arbetar Eva mestadels med affärsjuridik, ekobrott, brottmål, ekonomisk familjerätt och fastighetsrätt

Eva åtar sig uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Eva åtar sig även uppdrag som styrelseledamot.