Erika Lindquist

Advokat och delägare

Examensår: 2006
Advokat år: sedan 2011
Språk: svenska
Arbetar med: Försvarare, målsägandebiträde, familjerätt samt LVU

Erika Lindquist är en av delägarna av Advokatbyrån Novum. Hon var med och grundade Advokatbyrån Novum 2021 tillsammans med några kollegor. Tidigare var hon delägare på Advokabyrån Landerdahl & Partners sedan 2011. 2021 ombildades Landerdahl & Partner och bytte namn till Advokatbyrån Novum.

Erika tog examen 2006 och började 2008 att arbeta på Landerdahl & Partners. Erika arbetar huvudsakligen med brottmål men är även  specialiserad inom familjerätt med särskild fokus på vårdnadstvister.

Hon är privat- och offentlig försvarare, målsägandebiträde, särkilt företrädare för barn samt ombud i tvister rörande hästjuridik. Erika är även offentligt biträde i mål om tvångsvård såsom LVU.

Erika har mångårig erfarenhet av kvalificerade domstolsförhandlingar med en stor och återkommande kundkrets i så väl brottmål som tvistemål. Hon anlitas regelbundet för att hålla föreläsningar i familjerätt.

Erika åtar sig även uppdrag som styrelseledamot.