Björn Molander

Advokat och delägare

Examensår: 2016
Advokat år: 2022
Språk: Svenska, Engelska
Arbetar med: offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde, fel i fastighet, arbetsrätt, företagstvister, offentligt biträde, rättegångsbiträde och god man.

Delägare i Advokatbyrån Novum AB.

Advokat Björn Molander tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet 2016. Han har därefter tjänstgjort som tingsnotarie vid Västmanlands tingsrätt innan han påbörjade sin anställning hos Advokatbyrån Novum. Björn antogs till Advokatsamfundet 2022.

Björn Molander åtar sig uppdrag som offentlig- och privat försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde, rättegångsbiträde och god man. Han arbetar även till stor del med civilrättsliga frågor som fel i fastighet, arbetsrätt och företagstvister.