Familjerätt Örebro – få juridiskt stöd

Letar du efter en familjejurist i Örebro? Då har du kommit rätt – Advokatbyrån Novum erbjuder juridisk hjälp inom familjerätt till dig som är i behov av en kompetent jurist som finns där för dig när du behöver det som mest.

En familjejurist är en jurist med kompetens inom familjerätt. Familjerätt är ett rättsområde som omfattar lagar och förordningar som reglerar allt från äktenskap till dödsfall, förhållandet mellan föräldrar och barn och arvsrätt. När något händer eller håller på att hända i familjen kan det vara en god idé att kontakta en familjejurist för att få hjälp. Inte sällan handlar det om känslomässiga situationer, och då kan det kännas tryggt att ha en erfaren familjejurist som vet vilka lagar och regler som gäller och som för din talan på ett professionellt sätt vid behov.

Våra kompetenta familjejurister i Örebro hjälper dig

Våra familjejurister i Örebro har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom familjerätt. Grundstommen i vår verksamhet sedan vi startade vår byrå år 1991 är en personal bestående av engagerade och skickliga jurister som alltid gör sitt yttersta för att hjälpa varje klient i sitt ärende. När du väljer att anlita våra familjejurister i Örebro kan du känna dig trygg med att vi gör allt vi kan för att finnas vid din sida och för att se till att dina rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Detta kan våra familjejurister i Örebro hjälpa dig med

· Skilsmässor/Äktenskapsskillnad
· Bodelning
· Vårdnadstvister
· Familjerättsliga avtal
· Underhållsbidrag
· Testamenten
· Framtidsfullmakt

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning.

Våra kompetenta familjejurister i Örebro hjälper dig

Våra familjejurister i Örebro har lång erfarenhet och gedigen kompetens inom familjerätt. Grundstommen i vår verksamhet sedan vi startade vår byrå år 1991 är en personal bestående av engagerade och skickliga jurister som alltid gör sitt yttersta för att hjälpa varje klient i sitt ärende. När du väljer att anlita våra familjejurister i Örebro kan du känna dig trygg med att vi gör allt vi kan för att finnas vid din sida och för att se till att dina rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Detta kan våra familjejurister i Örebro hjälpa dig med

·      Skilsmässor/Äktenskapsskillnad
·      Bodelning
·      Vårdnadstvister
·      Familjerättsliga avtal
·      Underhållsbidrag
·      Testamenten
·      Framtidsfullmakt

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning.

Familjerätt Örebro – få juridiskt stöd

När det kommer till familjerättsliga ärenden är det av yttersta vikt att få rätt stöd och vägledning för att lösa situationen på bästa möjliga sätt. Vår advokatbyrå kan erbjuda professionell hjälp inom familjerätt i Örebro. Med vår expertis och erfarenhet kan vi vara till stor nytta i olika familjerättsliga frågor.

Våra jurister och advokater kommer att lyssna noggrant på dina behov och arbeta aktivt för att uppnå de bästa resultaten för dig och din familj. Med vår kompetens och professionalism kan vi vara ditt rättsliga stöd och ge vägledning i alla typer av familjerättsliga ärenden.

Med empati och engagemang

På Novum Advokatbyrå förstår vi att familjerättsliga ärenden kan vara känslomässigt utmanande. Vårt team är tränade för att hantera dessa situationer med empati och förståelse. Vi lyssnar på dina behov och arbetar tillsammans med dig för att hitta den bästa lösningen för dig och din familj. 

Varje ärende är unikt, och vi tror på att erbjuda individuellt anpassad rådgivning till varje klient. Genom att lyssna på dina specifika omständigheter och behov kan vi skapa en strategi som är skräddarsydd för att uppnå dina mål. Vi förstår att dina familjerättsliga ärenden påverkar hela ditt liv, och vi är fast beslutna att stå vid din sida och ta hand om dina intressen.

Vanliga ärenden inom familjerätt

Vårdnadstvister och umgängesrätt 

Vi förstår de känsliga och komplicerade frågorna som kan uppstå vid vårdnadstvister eller vid fastställande av umgängesrätt. Vi kan ge dig rådgivning och juridisk support för att hjälpa till att hitta den bästa lösningen för barnen.

Bodelning

Vid separation eller skilsmässa kan bodelning vara en komplex process. Vi kan hjälpa till att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar och skulder enligt äktenskapsförord eller äktenskapsbalken.

Adoption

Om du planerar att adoptera kan vi ge dig råd och vägledning genom processen. Hos oss finns kunskap om de juridiska aspekterna som är involverade vilket ökar chansen för en smidig process.

Äktenskaps- och samboavtal

Novum Advokatbyrå kan hjälpa er att upprätta äktenskaps- eller samboavtal för att skydda era intressen och undvika eventuella tvister i framtiden. 

Stöd vid våld i nära relationer

Om du befinner dig i en situation med våld i en nära relation, kan vi ge dig stöd och hjälp med att söka skydd och vidta rättsliga åtgärder för att säkerställa din och dina barns säkerhet.