Delägartvister

När två eller flera parter bildar bolag tillsammans har de som oftast en gemensam vision. Med tiden kan påverkas av faktorer som marknadsförändringar, privatlivet och andra erfarenheter ändra dessa visioner och en tvist uppstår. En tvist kan även uppstå när någon part bryter mot bolagsordningen, aktieägaravtalet eller företagets värdegrunder.

Oavsett anledning så har vi på Advokatbyrån Novum en bred erfarenhet av delägartvister.

Vi kan bistå företaget eller den enskilde delägaren med hjälp att tolka avtal, hitta lösningar på tvisten eller driva frågan i rätten. Vi upprättar förlikningsavtal eller andra handlingar som kan bli aktuella för att få tvisten löst.

Vi har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver
du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta
dig för en jävskontroll och för att boka tid för ett samtal.