Brottmål

Oavsett om du är den som blir utsatt för, blir misstänkt för eller utför en brottslig handling så har du möjlighet till stöd. Om handlingen är att anse som lite mer allvarlig, eller om det finns speciella skäl, så kan staten bekosta ditt stöd i form av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Innan du pratar med polisen så kan du önska en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde beroende på om du är misstänkt eller utsatt. Om du beviljas detta så kan du även välja en specifik advokatbyrå eller en specifik advokat eller jurist som skall hjälpa dig. På advokatbyrån Novum har vi advokater som har mångårig erfarenhet av båda sidorna och som är specialiserade på just brottmål.

Offentliga försvar

Om någon begår en handling som kan straffas enligt lag, skall åklagaren eller polisen påbörja en så kallad förundersökning. Den som misstänks ha utfört handlingen kani de flesta fall rätt till en offentlig förvarare, en försvarsadvokat. En sådan förordnas av tingsrätten, men den misstänkte har rätt att önska en specifik advokat hen känner förtroende för. Har du inte rätt till en offentlig försvarare så kan du alltid anlita en privat försvarare och bekosta denna själv. 

Det är viktigt att du snabbt får en advokat utsedd som försvarare, under förundersökningen har advokaten nämligen rätt att ge förslag på och genomföra kompletterande utredningsinsatser, t ex höra vittnen, få fram tekniska utredningar m.m. Särskilt viktigt är detta när den misstänkte är anhållen.

Advokaterna på Novum har olika erfarenheter med fördjupande kunskaper i olika brottstyper. Klicka på våra medarbetare för att se var jurists specifika områden.

Målsägandebiträde

Om du blir utsatt för ett brott med fängelse i straffskalan, eller om du är väldigt ung, så har även du rätt till ett eget ombud. Åklagaren kommer att driva sakfrågan medan ett målsägandebiträde finns som stöd för dig under polisförhör och rättsliga förhandlingar. Det är även denna person som du vänder dig till för att få information om processen och andra eventuella frågor. 

Du kan själv namnge ett specifikt ombud eller en speciell firma som du önskar ditt ombud ifrån så förordnar tingsrätten denne under förutsättning att det inte finns juridiska förhinder (så kallad jäv). Om du är osäker så hjälper vi dig med denna begäran. I det fall du inte önskar något specifikt ombud, så kommer tingsrätten att utse ett åt dig. Kostnaden för ett målsägandebiträde faller på staten.

Alla våra ombud arbetar som målsägandebiträde. 

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn blir utsatt för brott av en familjemedlem eller någon i nära relation, kan en särskild företrädare för barnet utses av tingsrätten. Dennes uppgift blir att förbättra förutsättningarna att utreda brott mot barn och därmed också att förebygga fortsatta övergrepp när barnets ordinarie vårdnadshavare inte anses kunna representera barnets bästa. Detta kan innebära godkännande och närvaro vid polisförhör, läkarundersökningar mm.

För att få vara särskild företrädare för barn behöver man vara advokat eller en jurist med lång erfarenhet och speciell utbildning.

Skattetvister och ekobrott

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska bokföring och deklarationsuppgifter. Blir Du eller ditt företag utsatt för granskning, måste du ta ställning till en rad olika frågor om vilka uppgifter som ska lämnas, hur det skall ske samt vad effekterna blir. Regelmässigt skriver Skatteverket en promemoria över vad som de anmärkt på vid granskningen. Eftersom den promemorian ligger till grund för de beslut som kan följa i högre skatt, risken för skattebrottsåtal m.m., är det oerhört viktigt att Du noga går igenom, kommenterar och kompletterar ärendet redan i detta stadium. Ibland leder granskningen till högre skatt. Vid en efterföljande tvist med Skatteverket i domstol eller för skattebrott/bokföringsbrott, kan skadan begränsas om Du tar hjälp i detta inledande skede.

Även som privatperson, kan det vara värdefullt att ta hjälp av Novum vid t.ex. taxeringsfrågor.

Offentliga försvar

Om någon begår en handling som kan straffas enligt lag, skall åklagaren eller polisen påbörja en så kallad förundersökning. Den som misstänks ha utfört handlingen kani de flesta fall rätt till en offentlig förvarare, en försvarsadvokat. En sådan förordnas av tingsrätten, men den misstänkte har rätt att önska en specifik advokat hen känner förtroende för. Har du inte rätt till en offentlig försvarare så kan du alltid anlita en privat försvarare och bekosta denna själv. 

Det är viktigt att du snabbt får en advokat utsedd som försvarare, under förundersökningen har advokaten nämligen rätt att ge förslag på och genomföra kompletterande utredningsinsatser, t ex höra vittnen, få fram tekniska utredningar m.m. Särskilt viktigt är detta när den misstänkte är anhållen.

Advokaterna på Novum har olika erfarenheter med fördjupande kunskaper i olika brottstyper. Klicka på våra medarbetare för att se var jurists specifika områden.

Målsägandebiträde

Om du blir utsatt för ett brott med fängelse i straffskalan, eller om du är väldigt ung, så har även du rätt till ett eget ombud. Åklagaren kommer att driva sakfrågan medan ett målsägandebiträde finns som stöd för dig under polisförhör och rättsliga förhandlingar. Det är även denna person som du vänder dig till för att få information om processen och andra eventuella frågor. 

Du kan själv namnge ett specifikt ombud eller en speciell firma som du önskar ditt ombud ifrån så förordnar tingsrätten denne under förutsättning att det inte finns juridiska förhinder (så kallat jäv). Om du är osäker så hjälper vi dig med denna begäran. I det fall du inte önskar något specifikt ombud, så kommer tingsrätten att utse ett åt dig. Kostnaden för ett målsägandebiträde faller på staten.

Alla våra jurister arbetar som målsägandebiträde. 

Särskild företrädare för barn

Om det finns anledning att anta att ett barn blir utsatt för brott av en familjemedlem eller någon i nära relation, kan en särskild företrädare för barnet utses av tingsrätten. Dennes uppgift blir att förbättra förutsättningarna att utreda brott mot barn och därmed också att förebygga fortsatta övergrepp när barnets ordinarie vårdnadshavare inte anses kunna representera barnets bästa. Detta kan innebära godkännande och närvaro vid polisförhör, läkarundersökningar mm.

För att få vara särskild företrädare för barn behöver man vara advokat eller en jurist med lång erfarenhet och speciell utbildning.

Skattetvister och ekobrott

Skatteverket har en omfattande befogenhet att granska bokföring och deklarationsuppgifter. Blir Du eller ditt företag utsatt för granskning, måste du ta ställning till en rad olika frågor om vilka uppgifter som ska lämnas, hur det skall ske samt vad effekterna blir. Regelmässigt skriver Skatteverket en promemoria över vad som de anmärkt på vid granskningen. Eftersom den promemorian ligger till grund för de beslut som kan följa i högre skatt, risken för skattebrottsåtal m.m., är det oerhört viktigt att Du noga går igenom, kommenterar och kompletterar ärendet redan i detta stadium. Ibland leder granskningen till högre skatt. Vid en efterföljande tvist med Skatteverket i domstol eller för skattebrott/bokföringsbrott, kan skadan begränsas om Du tar hjälp i detta inledande skede.

Även som privatperson, kan det vara värdefullt att ta hjälp av Novum vid t.ex. taxeringsfrågor.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej 

I mitt anställningsavtal står det att jag under en tid av 2 år efter anställningens upphörande förbinder mig att ej, vare sig själv eller genom annan, direkt eller indirekt, bedriva eller ha intresse i verksamhet som innefattar varje slag av samarbete med leverantör som representeras av bolaget. Frågan; Kan jag då bli anställd av ett annat bolag som kommer att anlita samma leverantörer? jag kommer enbart att vara anställd.

SVAR

Hej

Ditt avtal reglerar i regel även det fall du tar med dig leverantörer till bolag där du anställs.

För det fall någon som anställd därigenom har fått kontakter som har ett värde och sedan använder dem i konkurrenssyfte så uppkommer skada för arbetsgivaren, alternativt att sådan skada kan uppkomma. Att du inte direkt får vinning av detta, men indirekt genom lön, brukar sakna betydelse. Kravet kan då riktas solidariskt mot dig och din nya arbetsgivare för förlusten på att inte kunna sälja leverantörens produkter/tjänster.

Allt bygger på antagandet att en förlust för gamla arbetsgivaren genom att ta med sig avtalet = beräknas till överskottet på 3 – 5 års försäljning. Motsvarande vinst gör din nye arbetsgivare såvida samarbetet med leverantören varit exklusivt för den gamle arbetsgivaren. Om din nya arbetsgivare är stort bolag, kan det vara möjligt att komma runt det. T ex om nya bolaget representerar leverantören på andra ställen i landet. Är det däremot ett litet bolag där din insats är viktig och leverantören är huvuddelen av omsättningen, så kan du tvingas betala skadestånd.

Vill du har mera detaljer behöver jag se avtalen och gå in i vad leverantören har för ställning hos din nuvarande och nya arbetsgivare. Detta kan vi gå igenom vid ett rådgivningsbesök.