Bolagsrätt & bolagsbildning

Att driva verksamhet som kompanjoner är stimulerande i många fall. Vem som skall ansvara för olika delar av företagets verksamhet kan vara klokt att avtala om. Det är viktigt att veta vad som händer om någon skulle bli sjuk eller avlida. Vars och ens skyldigheter och rättigheter när företaget går dåligt och behöver större privata insatser är också nödvändigt att reglera.

Förutom kompanjonsavtal för aktiebolag har vi stor erfarenhet av återförsäljar- och franchiseavtal samt handelsbolagsavtal.

Samverkan i andra former, t ex ekonomiska föreningar och stiftelser eller ideella föreningar behöver ofta regleras utöver vad som gäller i lag.

Formerna vid bildande och förvaltning av bostadsrättsföreningar är en ofta ogenomtränglig materia.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej 

I mitt anställningsavtal står det att jag under en tid av 2 år efter anställningens upphörande förbinder mig att ej, vare sig själv eller genom annan, direkt eller indirekt, bedriva eller ha intresse i verksamhet som innefattar varje slag av samarbete med leverantör som representeras av bolaget. Frågan; Kan jag då bli anställd av ett annat bolag som kommer att anlita samma leverantörer? jag kommer enbart att vara anställd.

SVAR

Hej

Ditt avtal reglerar även det fall du tar med dig leverantörer till bolag där du anställs i princip.

Praxis är att så sker. Principen är att för det fall någon som anställd därigenom har fått kontakter som har ett värde och använder dem i konkurrenssyfte så har eller kan skada uppkomma för arbetsgivaren. Att du inte direkt berikas men indirekt genom lön, brukar sakna betydelse. Kravet kan då riktas solidariskt mot Dig och din nya arbetsgivare för förlusten på att inte kunna sälja leverantörens produkter/tjänster(=skadan.

Allt bygger på antagandet att en förlust för gamle arbetsgivaren genom att ta med sig avtalet = beräknas till överskottet på 3 – 5 års försäljning. Motsvarande vinst gör din nye arbetsgivare såvida samarbetet med leverantören varit exklusivt för den gamle arbetsgivaren. Om din nya arbetsgivare är stort bolag, kan det vara möjligt att komma runt det. T ex om nya bolaget reprensterar leverantören på andra ställen i landet. Är det däremot ett litet bolag där din insats är viktig och leverantören är huvuddelen av omsättningen, så kan du tvingas ge ut skadestånd.

Detta var ett översiktligt svar.

Vill du har mera detaljer behöver jag se avtalen och gå in i vad leverantören har för ställning hos din nuvarande och nya arbetsgivare.

I så fall genom rådgivningsbesök.