Avtalsgranskning & aktieägaravtal

Såväl företaget som företagets ägare behöver ibland få en genomgång av den juridiska verkligheten. Vi erbjuder att göra såväl heltäckande som mer begränsade insatser för att ”känna av” hur statusen är på gällande avtal m.m.

På Novum har vi advokater och jurister med mångårig erfarenhet av företagsjuridik, avtal och due diligence.

 

Avtalsgranskning

Verkligheten förändras snabbt och det är kanske ibland så att det var länge sedan olika avtalsvillkor skärskådades. En sådan genomgång kan avse: 

 • köp- och försäljningsvillkor för företagets produkter
 • inköpsavtal
 • de anställdas villkor
 • hyresvillkor för lokal
 • pågående eller tilltänkta samarbetsförhållanden
 • kompanjonsavtal
 • försäkringsförhållanden m.m.

För en del företag fungerar vi som ”husadvokat”, vilket innebär att företaget tecknar samarbetsavtal där advokatfirman åtar sig att med kort varsel lämna besked på olika frågor per telefon, granska alla nya affärsavtal samt lämna synpunkter på skilda frågeställningar.

Ibland kombineras det med en styrelsesyssla för advokaten och då ombesörjer vi upprättande av den formalia som gäller för bolaget, t ex skriver förslag till protokoll, handlingsplaner och arbetsordningar. Servicen avser då även företagets ägares egna juridiska spörsmål.

Vi har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som upprättas och ingås mellan parter i ett aktiebolag. Till skillnad från bolagsordningen, som är en publik handling som en var kan ta del av via Bolagsverket, kan ett aktieägaravtal vara en sekretesskyddad handling. Villkoren i avtalet kan alltså hålla hemliga för tredje part. Vi kan hjälpa er att upprätta dessa avtal, eller tolka i det fall en tvist uppstår mellan aktieägare.

Avtalsgranskning

Verkligheten förändras snabbt och det är kanske ibland så att det var länge sedan olika avtalsvillkor skärskådades. En sådan genomgång kan avse: 

 • köp- och försäljningsvillkor för företagets produkter
 • inköpsavtal
 • de anställdas villkor
 • hyresvillkor för lokal
 • pågående eller tilltänkta samarbetsförhållanden
 • kompanjonsavtal
 • försäkringsförhållanden m.m.

För en del företag fungerar vi som ”husadvokat”, vilket innebär att företaget tecknar samarbetsavtal där advokatfirman åtar sig att med kort varsel lämna besked på olika frågor per telefon, granska alla nya affärsavtal samt lämna synpunkter på skilda frågeställningar.

Ibland kombineras det med en styrelsesyssla för advokaten och då ombesörjer vi upprättande av den formalia som gäller för bolaget, t ex skriver förslag till protokoll, handlingsplaner och arbetsordningar. Servicen avser då även företagets ägares egna juridiska spörsmål.

Vi har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som upprättas och ingås mellan parter i ett aktiebolag. Till skillnad från bolagsordningen, som är en publik handling som en var kan ta del av via Bolagsverket, kan ett aktieägaravtal vara en sekretesskyddad handling. Villkoren i avtalet kan alltså hålla hemliga för tredje part. Vi kan hjälpa er att upprätta dessa avtal, eller tolka i det fall en tvist uppstår mellan aktieägare.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej 

I mitt anställningsavtal står det att jag under en tid av 2 år efter anställningens upphörande förbinder mig att ej, vare sig själv eller genom annan, direkt eller indirekt, bedriva eller ha intresse i verksamhet som innefattar varje slag av samarbete med leverantör som representeras av bolaget. Frågan; Kan jag då bli anställd av ett annat bolag som kommer att anlita samma leverantörer? jag kommer enbart att vara anställd.

SVAR

Hej

Ditt avtal reglerar även det fall du tar med dig leverantörer till bolag där du anställs i princip.

Praxis är att så sker. Principen är att för det fall någon som anställd därigenom har fått kontakter som har ett värde och använder dem i konkurrenssyfte så har eller kan skada uppkomma för arbetsgivaren. Att du inte direkt berikas men indirekt genom lön, brukar sakna betydelse. Kravet kan då riktas solidariskt mot Dig och din nya arbetsgivare för förlusten på att inte kunna sälja leverantörens produkter/tjänster(=skadan.

Allt bygger på antagandet att en förlust för gamle arbetsgivaren genom att ta med sig avtalet = beräknas till överskottet på 3 – 5 års försäljning. Motsvarande vinst gör din nye arbetsgivare såvida samarbetet med leverantören varit exklusivt för den gamle arbetsgivaren. Om din nya arbetsgivare är stort bolag, kan det vara möjligt att komma runt det. T ex om nya bolaget reprensterar leverantören på andra ställen i landet. Är det däremot ett litet bolag där din insats är viktig och leverantören är huvuddelen av omsättningen, så kan du tvingas ge ut skadestånd.

Detta var ett översiktligt svar.

Vill du har mera detaljer behöver jag se avtalen och gå in i vad leverantören har för ställning hos din nuvarande och nya arbetsgivare.

I så fall genom rådgivningsbesök.