Avtal

Ett avtal mellan två eller flera personer kan tyckas vara väldigt enkelt. Man skriver ner vad man är överens om och samtliga skriver under. Men vad händer den dagen avtalet behövs och parterna tolkar formuleringen olika? 

Att få hjälp med att formulera ett avtal kan vara både tiden som investeringen. Vi hjälper till med att tolka och formulera avtal för både privatpersoner 

Avtal för privatpersoner

Två eller flera privatpersoner kan komma överens och teckna avtal om mycket. Det kan vara grannar som kommer överens om byggnader, staket eller växtligheter på och vid tomtgränser; hur saker skall fördelas vid separation eller efter arv eller när var och hur en skuld skall regelas. Vad parterna önskar få till i ett bindande avtal kan variera stort.

Hur avtalet formuleras kan vara avgörande den dagen det uppstår en tvist, antingen mellan parterna eller den dagen en tredje part påverkas av avtalet. För att undvika att avtalet misstolkas, lämnar allt för mycket åt tvetolkning eller rent av bryter mot lagen, är det bra att ta hjälp av en jurist för att få avtalet upprättat och bevittnat.

Oavsett om det gäller stora frågor med höga ekonomiska värden, eller små frågor där det snarare handlar om praktiska frågor eller affektionsvärde så har vi jurister som kan hjälpa er för att säkerställa att det ni skriver att ni önskar idag, har samma betydelse längre fram även om avtalet läses av någon annan.

Står du med ett avtal idag där du och motparten tolkar avtalet olika kan vi även hjälpa dig att reda ut frågan och stå på din sida för din rätt.

Avtal för företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Avtal för privatpersoner

Två eller flera privatpersoner kan komma överens och teckna avtal om mycket. Det kan vara grannar som kommer överens om byggnader, staket eller växtligheter på och vid tomtgränser; hur saker skall fördelas vid separation eller efter arv eller när var och hur en skuld skall regleras. Vad parterna önskar få till i ett bindande avtal kan variera stort. 

Hur avtalet formuleras kan vara avgörande den dagen det uppstår en tvist, antingen mellan parterna eller den dagen en tredje part påverkas av avtalet. För att undvika att avtalet misstolkas, lämnar allt för mycket åt tvetolkning eller rent av bryter mot lagen, är det bra att ta hjälp av en jurist för att få avtalet upprättat och bevittnat. 

Oavsett om det gäller stora frågor med höga ekonomiska värden, eller små frågor där det snarare handlar om praktiska frågor eller affektionsvärde så har vi jurister som kan hjälpa er för att säkerställa att det ni skriver att ni önskar idag, har samma betydelse längre fram även om avtalet läses av någon annan.

Står du med ett avtal idag där du och motparten tolkar avtalet olika kan vi även hjälpa dig att reda ut frågan och stå på din sida för din rätt.

Avtal för företag

Avtal mellan företag eller avtal mellan företag och privatpersoner kan var så väl komplicerade som omfattande för att lämna så lite utrymme som möjligt för tvetolkning och missförstånd. Det är även viktigt att, i förhand, försöka förutse möjliga och omöjliga scenarier som kan uppstå under avtalets giltighetstid så samtliga parter är införstådda med vad avtalet innebär och har för risker. 

På Novum har vi jurister med lång erfarenhet av avtalsfrågor och upprättande av avtal. Vi kan bistå er i framtagande, tolkning och bestridande av avtal i så väl stora som små frågor. 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.