Arvsrätt

Så länge en person är vid god hälsa, sina sinnes fulla bruk och i livet så kan man välja själv hur man vill spendera sina tillgångar, men vad händer den dagen man inte längre har den möjligheten? Vem får ta dina ekonomiska beslut åt dig och vad händer med ens partner när den ena går bort och det finns särkullsbarn? Det finns flera åtgärder man kan vidta för att säkerställa att man får det som man vill ha det den dagen man inte längre har förmågan att besluta själv. På Novum har vi flera jurister som kan ge rådgivning samt hjälpa er att upprätta dessa handlingar.

Framtidsfullmakt

Alla får tyvärr inte hälsan i behåll fram till dagen vi går bort, och den dagen någon annan behöver fatta besluten åt oss kanske vi inte är tillräckligt friska för att få bestämma själva om vem som skall få göra vad. En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt där du själv, vid dina sinnens fulla bruk, får avgöra vem som skall få hantera vad den dagen sjukdom, psykisk störning eller andra omständigheter hindrar dig från att ta vara på din egen rätt. En framtidsfullmakt är alltså ett alternativ till god man eller förvaltare, och det är fullmaktsinnehavaren som avgör när den behöver träda i kraft.

Testamente

De flesta människor kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arvsrätt. Det kanske gäller att upprätta ett testamente eller så skall det göras en bodelning.

Ett testamente är en viktig rättshandling där du bestämmer hur du vill att arvet efter dig skall fördelas. Om man inte upprättar ett testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Även om önskan är att arvet skall fördelas enligt arvsordningen så kan ett testamente se till att i nästa led skydda arvingen så att det denne efterlämnas blir enskild egendom, och därmed inte föremål för tvist i nästa led.

I det fall man lever som sambos eller särbos så är man inte per automatik en arvtagare. Vill man inkludera sin sambo eller särbo i sitt arv så måste det finnas ett testamente. Ett testamente blir också väldigt viktigt i dem fall där det finns särkullsbarn eller ”dina, mina och våra barn”. Om inte för annat så för att skydda den efterlevande makan.

Framtidsfullmakt

Alla får tyvärr inte ha hälsan i behåll fram till dagen vi går bort, och den dagen någon annan behöver fatta besluten åt oss kanske vi inte är tillräckligt friska för att få bestämma själva om vem som skall få göra vad. 

En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt där du själv, vid dina sinnens fulla bruk, får avgöra vem som skall få hantera vad den dagen sjukdom, psykisk störning eller andra omständigheter hindrar dig från att ta vara på din egen rätt. En framtidsfullmakt är alltså ett alternativ till god man eller förvaltare, och det är fullmaktsinnehavaren som avgör när den behöver träda i kraft.

Testamente

De flesta människor kommer någon gång under livet i kontakt med frågor som rör arvsrätt. Det kanske gäller att upprätta ett testamente eller så skall det göras en bodelning.

Ett testamente är en viktig rättshandling där du bestämmer hur du vill att arvet efter dig skall fördelas. Om man inte upprättar ett testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen. Även om önskan är att arvet skall fördelas enligt arvsordningen så kan ett testamente se till att i nästa led skydda arvingen så att det denne efterlämnas blir enskild egendom, och därmed inte föremål för tvist i nästa led.

I det fall man lever som sambos eller särbos så är man inte per automatik en arvtagare. Vill man inkludera sin sambo eller särbo i sitt arv så måste det finnas ett testamente. Ett testamente blir också väldigt viktigt i dem fall där det finns särkullsbarn eller ”dina, mina och våra barn”. Om inte för annat så för att skydda den efterlevande makan.

Arvskifte

Var den avlidne inte gift skall det upprättas ett arvskifte mellan arvingar och universella testamentstagare. En skriftlig handling upprättas då och undertecknas av alla delägare. Om delägarna inte kan enas om arvskiftet kan tingsrätten förordna en boutredningsman. Även där har du möjlighet att välja vilken jurist eller firma du önskar förordnas.

Var den avlidne gift så skall först en bouppteckning upprättas. Därefter kontakta oss gärna för att höra vem av våra jurister som är bäst lämpade för just Ditt ärende.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej!

Har frågor ang. bouppteckning och arvskifte gällande dödsbo efter min far. Vi är två syskon som bor i Linköping där bouppteckningen sköttes av Familjejuristen, Linköping via Fonus Öst, Linköping. Våran far flyttade tillbaka till Västerås 2006 och bodde tillsammans med en kvinna tills januari 2013 då han blev förflyttad till en servicelägenhet i Västerås.

I april 2013 skrevs en fullmakt gällande Swedbank Västerås där kvinnan och kvinnans dotter är fullmaktshavare. Bevittnad av en personal på serviceboendet samt kvinnans dotters särbo. 2 september blir våran far inlagd på sjukhus i Västerås och avlider 5 oktober. Upptäcks att det har gjorts två uttag på 100 000 kr den 20 september och 5 oktober av kvinnans dotter. Familjejuristen, Linköping tar telefonkontakt med kvinnans dotter men inga pengar kommer tillbaka. Polisanmälan görs i Linköping den 8 november 2013 vilken tas över av polisen i Västerås.

Ansökan om skiftesman via Västmanlands tingsrätt görs i mars 2014 och vi blir tilldelad en juris kandidat i Västerås. 2015-01-20 utredningen nedlagd av åklagaren. Har varit i kontakt med jurist som via rek. brev försökt komma i kontakt med kvinnans dotter men breven har inte hämtats utan har kommit åter. Överprövning av åklagares beslut har gjorts i april 2015 och ärendet har överlämnats till Utvecklingscentrum Stockholm för handläggning. Nu i juni kom ett beslut att förundersökningen är nedlagd av överåklagaren. 

MOTIVERING

Det saknar numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. Det framkommer inte uppgifter som med någon styrka talar för att uppsåtliga brott begåtts. Det framkom när juristen på begravningsbyrån var i telefonkontakt med kvinnans dotter att våran fars önskan enligt henne var att min bror inte skulle ha några pengar utan dessa skulle jag få men i polisförhöret så säger hon att hennes mamma skulle få 100 000 för en reavinst skatt och de andra 100 000 skulle delas mellan kvinnans dotter, hennes syster, hennes särbo och mig.

Har man någon chans i en civilrättslig tvist eller är det bara att godkänna att en person kan bära sig åt på detta sätt? Skulle godkänna om det hade funnits något skriftligt önskemål från våran far men det är en muntlig önskan enligt kvinnans dotter.