Arbetstillstånd

Planerar ert företag att anställa personal från ett land utanför EU? I så fall kan vi hjälpa till med hela processen. Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att den tilltänkta anställda skall få ett arbetstillstånd i Sverige, så det är bra att höra av sig i ett tidigt skede.

Arbetstillstånd

Bland annat så behöver du som arbetsgivare:

 • Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • Erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
 • Erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt 
 • Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

Det finns särskilda regler när det gäller arbete och tillstånd för vissa yrken och för medborgare i en del länder. Särskilda regler gäller till exempel för bärplockare, artister och forskare.

Du är välkommen att boka in en tid för rådgivning hos oss inför din planerade rekrytering.

Vi kan även hjälpa till där ni idag har personal med arbetstillstånd som är på väg att löpa ut, där ni önskar att förlänga arbetstillståndet.

Arbetstillstånd

Planerar ert företag att anställa personal från ett land utanför EU? I så fall kan vi hjälpa till med hela processen. Det finns flera kriterier som måste uppfyllas för att den tilltänkta anställda skall få ett arbetstillstånd i Sverige, så det är bra att höra av sig i ett tidigt skede. Bland annat så behöver du som arbetsgivare:

 • Annonsera tjänsten i Sverige och inom EU/EES och Schweiz under minst tio dagar
 • Erbjuda anställningsvillkor som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Erbjuda en lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen
 • Ha för avsikt att teckna sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och tjänstepensionsförsäkring när arbetstagaren påbörjar anställningen
 • Erbjuda anställning som gör det möjligt för arbetstagaren att försörja sig. För att uppnå kravet på försörjning måste arbetstagaren arbeta i den omfattningen att lönen kommer upp till minst 13 000 kronor i månaden före skatt 
 • Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig över anställningsvillkoren.

 

Det finns särskilda regler när det gäller arbete och tillstånd för vissa yrken och för medborgare i en del länder. Särskilda regler gäller till exempel för bärplockare, artister och forskare.

Du är välkommen att boka in en tid för rådgivning hos oss inför din planerade rekrytering.

Vi kan även hjälpa till där ni idag har personal med arbetstillstånd som är på väg att löpa ut, där ni önskar att förlänga arbetstillståndet.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.