Arbetsrätt

Arbetsrätt är grunden i förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. En föränderlig arbetsmarknad och en lägre anslutningsgrad till fackförbunden, har inneburit en större komplexitet på arbetsmarknaden. 

Juridik har en allt större inverkan, t ex genom att diskrimineringslagstiftningen byggts ut och att allt större risker finns att anställda hanterar företagshemligheter på sätt som kan vara skadligt för arbetsgivaren. Novum har ständigt flera pågående ärenden där vi biträder företagare i deras egenskap av arbetsgivare

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.