Äktenskapsskillnad

Jag vill skiljas, hur gör jag? Jag vill inte skiljas, kan jag förhindra att det blir så? Är halva huset hans även om jag betalade? Kan han ta katten eller hunden i bodelningen? Frågorna kan bli många när man inte är överens om att avsluta ett äktenskap, eller om man avslutar äktenskapet under mindre trevliga omständigheter. 

Man kan behöva hjälp och guidning  genom samtal med en jurist eller så behöver man att någon går in och fattar beslut utifrån vad lagen säger. Vad som passar bäst i just er situation kan ni rådfråga vår personal om och sedan boka in en tid för rådgivning med en erfaren jurist i frågan.  

Äktenskapsskillnad

En skilsmässa kan vara svår och smärtsam och ofta behöver man då hjälp. Om båda makarna är överens så lämnar man in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om man det finns barn under 16 år i hemmet löper det en betänketid på sex månader oavsett om båda är överens om att vilja skiljas. Detta gäller även om bara den ena parten är vårdnadshavare för barnet. Betänketiden gäller också när bara den ena parten vill skiljas.

Det finns olika vägar att gå om man inte är överens. Man kan initialt antingen anlita ett eget ombud för att se efter just dina intressen i bodelningen, eller så kan man begära en bodelningsförrättare via tingsrätten. Om man väljer att anlita ett eget ombud så kan man ändå komma att behöva en bodelningsförrättare ifall man fortfarande inte kan komma överens.

Bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare är en jurist som utses tingsrätten för att gå in och utföra bodelningen enligt gällande lag. Bodelningsförrättaren är opartisk i bodelningen och parterna blir solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens kostnader. Om en part anlitar ett eget ombud faller kostnaden på den själv.

Vi har flera jurister med stor erfarenhet av så väl ombud i bodelning som uppdrag som bodelningsförrättare. Du kan alltid boka tid för en timmes rådgivning för att gå igenom ditt ärende, men vi kan inte vara bodelningsförrättare mellan två parter om vi har träffat någon av parterna för rådgivning innan.

Äktenskapsskillnad

En skilsmässa kan vara svår och smärtsam och ofta behöver man då hjälp av en advokat eller biträdande jurist. Om båda makarna är överens så lämnar man in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Om man det finns barn under 16 år i hemmet löper det en betänketid på sex månader oavsett om båda är överens om att vilja skiljas. Detta gäller även om bara den ena parten är vårdnadshavare för barnet. Betänketiden gäller också när bara den ena parten vill skiljas.

Det finns olika vägar att gå om man inte är överens. Man kan initialt antingen anlita ett eget ombud för att se efter just dina intressen i bodelningen, eller så kan man begära en bodelningsförrättare via tingsrätten. Om man väljer att anlita ett eget ombud så kan man ändå komma att behöva en bodelningsförrättare ifall man fortfarande inte kan komma överens.

Bodelningsförrättare

En bodelningsförrättare är en jurist som utses tingsrätten för att gå in och utföra bodelningen enligt gällande lag. Bodelningsförrättaren är opartisk i bodelningen och parterna blir solidariskt betalningsansvariga för bodelningsförrättarens kostnader. Om en part anlitar ett eget ombud faller kostnaden på den själv.

Vi har flera jurister med stor erfarenhet av så väl ombud i bodelning som uppdrag som bodelningsförrättare. Du kan alltid boka tid för en timmes rådgivning för att gå igenom ditt ärende, men vi kan inte vara bodelningsförrättare mellan två parter om vi har träffat någon av parterna för rådgivning innan.

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.

FAQ

Hej 

Jag vill skiljas från min man. Hur gör jag?

SVAR


Hej

Du ansöker om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Blankett för detta finns på domstolsverkets hemsida. Du behöver inte få ansökan undertecknad av den andre utan man kan ansöka om äktenskapsskillnad ensam. Om ni har gemensamma barn under 16 år kommer tingsrätten besluta om så kallad betänketid som löper under sex månader. Det är först därefter som ni formellt kan bli skilda. Det är dock viktigt att komma ihåg att man måste ansöka om så kallad fullföljd hos tingsrätten för att de ska meddela dom på äktenskapsskillnad. Det kan man göra först när betänketiden har löpt ut