Affärstvister

Vanliga typer av affärsrättsliga tvister är tvister som rör frågor kring bland annat aktier i bolaget, värdeöverföringar, samarbetspartners och reklamationer. Vid en affärsjuridisk tvist hjälper våra advokater dig att göra en juridisk tolkning av problemet utifrån vad lagen och andra rättskällor föreskriver. Detta utifrån vilka avtal som finns, agerande från inblandade parter samt motpartens påståenden.

Vi erbjuder att göra såväl heltäckande som mer begränsade insatser för att ”känna av” hur statusen är på gällande avtal m.m.

För en del företag fungerar vi som ”husadvokat”, vilket innebär att företaget tecknar samarbetsavtal där advokatfirman åtar sig att med kort varsel lämna besked på olika frågor per telefon, granska alla nya affärsavtal samt lämna synpunkter på skilda frågeställningar.

Vi har flera jurister som arbetar med denna typen av uppdrag och Advokatbyrån Novum har ett samarbetsavtal med Företagarna som innebär viss fri rådgivning. Kontakt oss eller Företagarna för att få reda på när Du kan utnyttja denna tjänst.

 

Advokatfrågan

Ställ en allmän fråga till våra advokater här. Behöver du mer specifik rådgivning kommer vi att kontakta dig för en jävskontroll och för att boka tid för samtal.