Advokat Göran Landerdahl

Advokat
010-110 23 39

I kontorsgemenskap. 

Du når Göran via växeln eller på  

För snart 30 år sedan startade Göran den advokatrörelse som nu har namnet Advokatbyrån Novum. Från den 1 september 2021 driver han nu egen verksamhet Advokatfirman Landerdahl AB.

Advokat Göran Landerdahl kom efter jur kand examen 1976 i Uppsala till Örebro tingrätt som notarie. Vid Kammarrätten Stockholm utnämndes han 1979 till fiskal och 1984 till assessor. Skattekunskaperna fördjupades i verksamhet vid länsrätten i Västmanlands län och som universitetslektor i skatterätt vid Uppsala universitet.

Efter tjänstgöring som rättssakkunnig vid Brottsförebyggande rådet och Justitiedepartementet var Göran verksam som kanslichef vid Mellankommunala skatterätten i Stockholm. Domstolen avgjorde mål angående koncernbeskattning och utlandsbosattas skattskyldighet. Sedan domstolen lagts ned, övergick Göran till KPMG Bohlins revisionsbyrå AB och verkade där som skattejurist fram till 1991.

Göran arbetar med fastighetsrätt, boutredningar, associationsrätt i alla dess former samt affärsjuridik. Här kan du avse bolagskonstruktionen och avtal av skilda slag. 

Göran åtar sig även uppdrag som offentlig försvarare, företrädesvis för ungdomar, och i mål om ekonomisk brottslighet där hans skatte- och bolagsrättsliga kompetens samt hans processerfarenhet kommer till sin rätt.